Foto: KLS PurePrint

KLS PurePrint

Materielproduktion

Hvidovre Kommune

Årlig energibesparelse:

67.298

kWh

 

Investeringsbehov:

207.381

kroner

 

Besparelse:

44.525

kroner

Tilbagebetalingstid:

4,6

år

 

 

 

Vandbesparelse:

100

m3 årligt

Ansvarlighed og bæredygtighed vægtes højt hos KLS PurePrint, der i hele sin forretning arbejder med FN’s 17 verdensmål. KLS PurePrints deltagelse i Bæredygtig Bundlinje har passet godt ind til dette arbejde, da KLS PurePrint dels har fået vurderet potentialer for energiforbrug på lys, udnyttelsesgraden af deres osmoseanlæg og lagt hus til et fyraftensmøde med fokus på bæredygtige kundebiler. 

Virksomheden har fået kortlagt både vand- og energibesparelser. Det er let for virksomheden at øge udnyttelsesgraden af osmoseanlægget og herunder reducere vandmængde til kloak.  Der er også væsentlige energibesparelser at hente ved at ombygge eksisterende lysarmaturer til LED.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Det eksisterende osmoseanlæg fungerer ikke optimalt, men er dyrt at udskifte. Med relativt få midler kan KLS PurePrint dog mindske vandforbruget ved at optimere og indregulere anlægget. Optimeringen vil koste 10.000 kroner og give en årlig besparelse på 100 m3 vand, hvilket svarer til en økonomisk besparelse på 2.800 kroner per år og en CO2-reduktion på 0,1 tons. KLS PurePrint kan også spare 67.298 kWh per år, svarende til 34 procent af virksomhedens elforbrug til lys, ved at ombygge eksisterende armaturer til LED.

Ved at genanvende armaturer undgås ressourcespild, hvilket er i god tråd med KLS PurePrints grønne profil.  Opgraderingen vurderes til at koste 200.000 kroner og giver en årlig besparelse på 41.725 kroner svarende til en reduktion på 16 tons CO2 per år.

KLS PurePrint kan med indsatserne ikke blot reducere deres CO2udledning, men samtidig også reducere nuværende omkostninger til gavn for virksomhedens bundlinje og kunder.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 67.298 kWh

Investeringsbehov: 207.381 kroner

Besparelse: 44.525 kroner

Tilbagebetalingstid: 4,6 år

Årlig vandbesparelse: 100 m3 

“Vi er en frontløbervirksomhed, når det gælder grøn omstilling, men valgte alligevel at være med i projektet, da vi fik mulighed for at få konkret rådgivning på områder, vi ikke har haft tid til at se nærmere på. Projektet har dog også vist sig at berige os med en tættere dialog med vores kommune og det at arbejde for en fælles sag.”

Kasper Larsen, CCO i KLS PurePrint A/S

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

KLS PurePrint i Hvidovre er et familieejet trykkeri med cirka 50 ansatte og en årlig omsætning på cirka 80 millioner kroner. Virksomheden har som mål at være verdens grønneste trykkeri og tilbyder blandt andet cradle-to-cradle certificerede og miljøneutrale tryksager.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje