Foto: Sofie Hougaard Nielsen, Gate 21 

KØLSTER MALT & ØL

Fødevareproduktion

Fredensborg Kommune

Årlig materialebesparelse:

6,8

tons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kølster Malt & Øl har i projektet Bæredygtig Bundlinje ønsket at se nærmere på deres ølfustager for at finde den mest bæredygtige løsning, som påvirker miljøet mindst muligt, og som kan genanvendes efter brug. En stor del af projektet har været at undersøge, om der er ressourcebesparelser forbundet med et mere bæredygtigt valg af fustager. 

Kølster Malt & Øl har hidtil haft 20 liters plastfustager, som leveres af Keykeg. Metalfustager ville være at foretrække ud fra et miljømæssigt perspektiv, men metalfustagerne giver øllen en kortere holdbarhed end plastfustager, hvis kunden ikke har et kølelager. Da Kølster sælger specialøl, som ofte skal kunne holde sig længe, er det uhensigtsmæssigt at skifte over til metalfustager. 

 

Virksomhedens grønne potentialer

Kølster Malt & Øl har fået undersøgt mulighederne for indkøb af plastfustager med større volumen, samt hvilke fremtidige muligheder der er for at genanvende plastfustagerne.

Der er udsigt til, at der i fremtiden kan oprettes et genanvendelsessystem for Keykeg fustager i Danmark i samarbejde med Keykeg. Keykeg ejer datterselskabet OneCircle, som er ved at oprette indsamlingssystemer for engangsfustager i Holland og England. På nuværende tidspunkt er det kun deres egne fustager som genanvendes, men der er planer om at inddrage andre engangsfustager på længere sigt. Keykeg har stor interesse i at udvikle et genanvendelsessystem i Norden. 

Kølster Malt & Øl er blevet anbefalet at indgå i et genanvendelsessamarbejde med Keykeg. Hvis Kølster i fremtiden indgår et samarbejde med Keykeg omkring genanvendelse af plastfustagerne, er der potentiale for at genanvende alt plast fra deres 5000 fustager årligt. Det vil svare til en besparelse på i alt 18,8 tons CO2.

Besparelser

Årlig materialebesparelse: 6,8 ton
Det svarer til 22,05 tons CO2 årligt

 

“Vi ønsker at vores produkter bliver leveret i det mest bæredygtige materiale. Det har været spændende at indgå i projektet for at se, om vi kunne optimere vores indkøb og genanvende fustagerne, så vores produktion belaster miljøet mindst muligt.”

Michael Juel Mortensen, bryggerichef, Kølster Malt & Øl

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer

Fakta om virksomheden

Kølster brygger højkvalitets specialøl, og brygger cirka 100.000 liter om året, svarende til 5.000 fustager om året. De primære kunder er udskænkningssteder i Danmark.  

Derudover sælger Kølster også øl på flasker til butikker i begrænset omfang.  

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje