Foto: Kompostbudene

Kompostbudene

Teknisk Service

København Kommune

Årlig ressourcebesparelser:

17,8

tons materialer

 

Investeringsbehov:

233.500

kroner

 

Tilbagebetalingstid:

100

kompostmøbler

 

Besparelse:

2.271

kroner

 

I Bæredygtig Bundlinje har Kompostbudene arbejdet med at re-designe deres eksisterende kompostmøbler ReGreenCollection.

Virksomheden har fået udviklet et nyt design med fokus på bæredygtige materialer, cirkulære materialekredsløb og økonomisk optimering. Der er designet en ny inderbeholder til det eksisterende kompostmøbel, og der er arbejdet med den hane, der anvendes til at tappe perkolat fra komposten. Kompostbudene har som del af arbejdet fået input til, hvilke bioplastmaterialer og leverandører, der findes på markedet.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Kompostbudene har arbejdet med at udskifte den vandfaste krydsfiner i inderbeholderen med enten bioplast eller en af de to konventionelle plasttyper PP eller PE. Perkolat-hanen er foreslået udskiftet fra rustfrit stål til en hane i plast. De to tiltag vil afhængigt af materialevalg og antal producerede møbler reducerer materialeforbruget med 1,3 tons ved 100 møbler til 17,8 tons ved 1000 møbler. 

Den nye kompostbeholder er designet, så den let kan skilles ad. Det betyder at dele af beholderen kan genbruges direkte. Når beholderen er udtjent, kan materialerne genanvendes i nye produkter.

Økonomisk er det vurderet, at Kompostbudene vil skulle investere 233.500 kroner til blandt andet færdiggørelse af design og værktøj til at sprøjtestøbe. Alene på materialer kan virksomheden spare 2.271 kroner per kompostmøbel. Det betyder, at investeringerne er betalt hjem, når Kompostbudene har produceret cirka 100 kompostmøbler.

Besparelser

Årlig ressourcebesparelser: 17,8 tons materialer

Investeringsbehov: 233.500 kroner

Besparelse: 2.271 kroner pr. kompostmøbel

Tilbagebetalingstid: 100 kompostmøbler

 

“Bæredygtig Bundlinje har hjulpet os med at optimere vores produkter, så de i sig selv er bæredygtige. Det gør, at vi kan stå med en bedre business case.” Stine Hansen, stifter af Kompostbudene

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – plast

Fakta om virksomheden

Kompostbudene er en socialøkonomisk virksomhed, der rådgiver boligforeninger, virksomheder og institutioner i, hvordan de kan omdanne og reducere deres grønne affald og producere kompost lokalt til at for grønne gårdhaver, byhaver, altaner og byens grønne rum.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje