Foto: Gate 21

Kontra Coffee A/S

Handel

Hvidovre Kommune

Årlig energibesparelse ved ny kafferister:

9.593

kWh

 

Investeringsbehov:

2.088.992

kroner

 

Besparelse:

6.675

kroner

Tilbagebetalingstid:

313

år

 

Årlig materialebesparelse på emballager:

3

tons

 

Besparelse på emballager:

26.500

kroner

Hos kafferisteriet Kontra Coffee A/S blev kaffebønner ristet på en ældre rister. Det skabte udfordringer med lugtgener. Gennem Bæredygtig Bundlinje blev det derfor undersøgt, hvordan lugtgener kunne reduceres samtidig med, at virksomheden kunne spare på varmeforbruget. Der blev undersøgt tre forslag: katalytisk filtrering af afkastluft, udskiftning af kafferister og installation af varmeveksler. Derudover har Kontra Coffee fået undersøgt, om de kan genvinde de cirka 30 kWh, der vurderes at være i varmetab per ristning.

Kontra Coffee har også fået vurderet både egne såvel som leverandørers emballager med henblik på udskiftning af plast med mere bæredygtige materialer – eller i hvert fald sikre genanvendelse af emballagerne. Blandt andet har virksomheden fået vurderet deres plastkaffeposer, og også muligheden for at genanvende de store grainprosække, som kaffen leveres i.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Alle tiltag vurderes til at give virksomheden en samlet CO2-reduktion på cirka 7 tons. Besparelsen findes hovedsageligt ved genbrug af emballager – især af de årlige 10.000 kilo grainprosække (PE-plast), som i dag går til affaldsforbrænding. Genanvendelse af sækkene kræver, at Kontra Coffee investerer i en ballepresse til 30.000 kroner. Kontra Coffee har købt en helt ny rister til trods for en meget lang tilbagebetalingstid. Denne løsning, der gav størst CO2-reduktion (1,3 ton CO2 årligt).

 

Den forholdsvise lille overskudsvarme og det Kontra Coffees fjernvarmeforbrug (9 MWh årligt) gør, at det ikke kan betale sig at genvinde varme. En varmegenvinding vil dog bevirke 0,15 tons CO2-reduktion om året.

Besparelser

Årlig energibesparelse på ny kafferister: 9.593 kWh
Det svarer til 1,3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 2.088.992 kroner

Besparelse: 6.675 kroner

Tilbagebetalingstid: 313 år

Årlig materialebesparelse på emballager: 3 tons
Det svarer til 5,3 tons CO2 årligt

Besparelse: 26.500 kroner

“Trods den lange tilbagebetalingstid valgte vi at investere i en ny energieffektiv kafferister med integreret forbrænding af afkastrøg. Vi valgte dette for at slippe af med udfordringerne med lugt, men vi har også opnået en række andre fordele. Vi har reduceret vores energiforbrug, fået optimeret arbejdsprocesser og øget vores kapacitet, hvilket har overrasket positivt.”

Kurt Dalsgaard, direktør, Kontra Coffee A/S

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi - køkkenadfærd og -apparater, Materialer – plast

Fakta om virksomheden

Kontra Coffee er et dansk kafferisteri, der er etableret i 2005. Udover kafferisteri og hovedkontor i Hvidovre har virksomheden også en butik på Østerbro, hvorfra den sælger bønner og kaffemaskiner. Virksomheden har 19 ansatte, som blandt andet tæller baristaer, teknikere og undervisere udi det at producere god kaffe.

.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje