Kosakgården

Fødevareproduktion

Frederikssund Kommune

Årlig materialebesparelse:

19,8

tons CO2 årligt*

 

Besparelse:

50.000

kroner om året

 

I forbindelse med et rutine miljøtilsyn foretaget af Frederikssund Kommune blev Kosakgården opmærksom på Bæredygtig Bundlinje og muligheden for at få assistance til at få undersøgt virksomheden for grønne potentialer og få testet egne ideer af. Kosakgården tog imod tilbuddet og Bæredygtig Bundlinje-medarbejderne satte gang i processen.

Virksomhedens grønne potentialer

På grund af Kosakgårdens relativt lille størrelse bliver de af DAKA bedt om at placere alt deres slagteaffald i containere med farligt affald, der bliver brændt af og omdannet til biodiesel. Farligt affald er dyrt at skaffe sig af med og da det kun er drejer sig om to procent af slagteaffaldet, der reelt set er farligt affald,

blev det undersøgt i Bæredygtig Bundlinje om der fandtes en bedre og billigere løsning. De 98 procent af slagteaffaldet, der ikke er farligt affald kan sendes til bioforgasning, hvorefter de afgassede rester, som stadig indeholder vigtige mineraler, kan spredes på marker. Derved opnås recirkulering på et højere plan end før. Da det er langt billigere at få afhentet affald til biogas end til farligt affald, er der også en klar økonomisk gevinst.

*Miljøeffekten af dette skift kunne kun gøres op med meget store usikkerheder, og da måleværktøjet ikke tager højde for recirkulering på forskellige niveauer bliver miljøeffekten negativ. Med flere undersøgelser kan usikkerheden mindskes og miljøeffekten måske vendes.

Besparelser

Materialebesparelserne giver 19,8 tons CO2 årligt*

Besparelse: 50.000 kroner per år.

”Der er fornuft i at genanvende bedre. Bæredygtig Bundlinje har hjulpet os med det og påvist store omkostningsbesparelser.”

Morten Hansen, daglig leder, Kosakgården Slagteri

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – bioaffald

Fakta om virksomheden

Kosakgården er et mindre slagteri, der siden 1976 har slagtet kreaturer, grise, geder, lam, sågar lamaer og andet vildt. Hos Kosakgården kan man få sine udskæringer som man gerne vil have dem, og kunderne er som regel private eller mindre gårdbutikker fra København og Nordsjællandsområdet. Kosakgården er godkendt til økologisk slagtning og er Elite Smiley-holder.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje