Kurhotel Skodsborg

Hotel & Restauration

Rudersdal Kommune

Årlig energibesparelse:

52.450

kWh

 

Investeringsbehov på energidelen:

66.000

kroner

Årlig besparelse:

80.000

kroner

 

Tilbagebetalingstid:

0,8

år

På det over 100 år gamle Kurhotel Skodsborg er der gennem længere tid blevet arbejdet med grøn omstilling. Kurhotellet har for eksempel skiftet til LED-belysning og investeret i en bio­kværn til at kværne dele af de årlige cirka 24 tons madaffald. Madaffaldet går dermed i dag til genanvendelse som biogas.

Via Bæredygtig Bund­linje har kurhotellet ønsket at sætte fokus på energiforbrug og energiadfærd i deres tre køkkener. Køkkenerne er derfor blevet gennemgået for mulige energibesparelser på køkken­app­arater og adfærden hos køkken­personalet. 

Derudover er der blevet undersøgt potentialer ved øget affaldssortering, da kurhotellet ønsker at øge genanvendelse ved affald fremfor som i dag, hvor en del affald tilgår forbrænding.

Virksomhedens grønne potentialer

Hele 103 tons CO2-reduktion kan Kurhotel Skodsborg bidrage med ved fokus på standby på køkkenapparater og energirigtig adfærd samt øget affaldssortering. Ved at affaldssortere papir, glas og plastemballager kan opnås en besparelse på 90 tons, mens energiforbruget kan reduceres med cirka 7 procent i køkkenerne ved blandt andet at sætte fokus på standby-forbrug. Der vurderes dog at være langt mere at hente på adfærd.

I forhold til besparelserne på de forskellige køkkenapparater kan der indføres nemme tiltag med intelligent styring i flere af maskinerne ved standby. Disse tekniske løsninger et lavt investeringsbehov med korte tilbagebetalingstider.

Det er anbefalet, at kurhotellet fremover sorterer sit i dag 105 tons småt brændbare affald i op til syv fraktioner og derfor sikrer genanvendelse af blandt andet papir, plast og jern & metal. Tiltaget vurderes ikke at kræve nogle investeringer.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 52.450 kWh

Det svarer til 13 tons CO2 årligt

Investeringsbehov på energidelen: 66.000 kroner

Årlig besparelse: 80.000 kroner.

Tilbagebetalingstid: 0,8 år

Den årlige besparelse på affaldssortering vurderes til at være 90 tons og 7.812 kroner samt ikke kræve nogle investeringer.

“Vores deltagelse i projektet har virkelig igangsat en god proces, hvor vi tager mere ansvar for energirigtig adfærd. Det har været en øjenåbner for personalet.”

Camilla Hoberg, Køkkenchef, Kurhotel Skodsborg

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Materialer – bioaffald

Fakta om virksomheden

Kurhotellet Skodsborg driver tre restauranter med cirka 25 med­arbej­dere. Derudover har de også et hotel, spa- og fitnessområde og møde­faciliteter. Kurhotellet blev grundlagt i 1898 som badesanatorium.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje