Lehnsgaard

Fødevareproduktion

Bornholms Regionskommune

Bornholms Oliemølle Lehnsgaard vil være 100 procent CO2-neutral

 

Fødevareproducenten er allerede meget langt på vejen mod det ambitiøse mål om at blive 100 procent CO2-neutral. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er omdrejningspunktet for udviklingen af Bornholms Oliemølle Lehnsgaard, der allerede nu har en helt CO2-neutral varmeforsyning og egenproduktion. De sidste potentialer skal høstes i samarbejde med værdikæden.

 

Den grønne indsats

Ønsket om at blive 100 procent CO2-neutral var udgangspunktet for Lehnsgaards grønne indsats i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Sammen med rådgivere stillede virksomheden skarpt på energioptimering og fik lavet en omfattende kortlægning af deres samlede klimaaftryk. Forløbet resulterede i en konkret handlingsplan, der viser vejen til klimamålet.

 

99,9 procent CO2-neutral

Lehnsgaard bruger rapsfrøskaller fra sin egen produktion til varmeforsyning. Kombineret med et solcelleanlæg, har det resulteret i, at virksomhedens varmeforsyning nu er  fuldstændig CO2-neutral. Hvis man udelukkende kigger på produktionen og eget forbrug af materialer og energi, er Lehnsgaard 99,9 procent CO2-neutral.

Det er dermed gennem den indirekte udledning fra samarbejdspartnere, at virksomheden kan reducere udledningen yderligere. Det såkaldte Scope 3.

Det er særligt hos de landmænd, der leverer raps til olieproduktionen, at Lehnsgaard kan finde endnu flere CO2-besparelser. Det skal ske gennem et samarbejde og nye krav til leverandørerne.

Hvert år modtager olieproducenten omkring 1300 tons raps fra lokale landmænd. En tredjedel af rapsfrøene bliver til olie, der distribueres til forbrugere i hele landet. De resterende skaller sendes tilbage til landmændene i form rapskager, der i dag bruges til kvægfoder.

 

 

Tre gode råd

Direktør Henrik Kai Hansen kommer her med tre gode råd til andre virksomheder, som vil i gang med den grønne omstilling.

 

1 Meld dig ind i et projekt, partnerskab eller netværk
Inden Lehnsgaard gik med i Bæredygtig Bundlinje Bornholm, var Henrik Hansen allerede engageret i lokale fødevareklynger. Initiativerne i klyngerne satte for alvor skub i Lehnsgaards grønne rejse.

 

2 Selv små justeringer kan gøre en forskel
Oliemøllen Lehnsgaard har foretaget utallige små justeringer. De mange initiativer bidrager samlet set til virksomhedens bæredygtighed, mens de samtidig bidrager til, at bæredygtighed og cirkularitet bliver integreret i virksomhedens DNA.

 

3 Søg professionel rådgivning
Det kan være svært at navigere i den grønne omstilling, hvis man ikke har prøvet det før. Nogle tiltag virker måske oplagte for virksomheden, men kan vise sig at være en forkert investering på længere sigt. Derfor er det vigtigt at søge råd og vejledning hos nogen, der kender til de cirkulære forretningsprincipper.

Sådan har Bornholms Oliemølle Lehnsgaard arbejdet med FN’s verdensmål

Flere af Lehnsgaards grønne tiltag bidrager til FN’s verdensmål.

At bruge rest-skallerne fra rapsfrøene til opvarmning og varmt vand på fabrikken bidrager for eksempel både til mål 7 om bæredygtig energi og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Virksomheden arbejder desuden løbende med målet om partnerskaber – og særligt i den kommende tid, hvor nye grønne løsninger skal udvikles på tværs af værdikæden.

 

Sådan har Bornholms Oliemølle Lehnsgaard arbejdet med FN’s verdensmål

Flere af Lehnsgaards grønne tiltag bidrager til FN’s verdensmål.

At bruge rest-skallerne fra rapsfrøene til opvarmning og varmt vand på fabrikken bidrager for eksempel både til mål 7 om bæredygtig energi og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Virksomheden arbejder desuden løbende med målet om partnerskaber – og særligt i den kommende tid, hvor nye grønne løsninger skal udvikles på tværs af værdikæden.

 

De næste skridt

Lehnsgaard arbejder videre med deres cirkulære fundament og de anbefalinger, de fik af rådgiverne.

Virksomheden vil gentænke deres samarbejde med deres leverandører og har særligt fokus på,
hvordan de kan stille nye krav til de landmænd, der leverer raps til olieproduktionen.

Lehnsgaard vil desuden fokusere på at upcycle rapskagen, der allerede nu bruges som foder til kvæg og erstatter importeret soja. Det er ambitionen, at rapskagen i fremtiden skal bruges til proteinbaserede fødevareprodukter til mennesker, og at sidestrømme som frøkapsler kan upcycles i stedet for at blive brugt til energiudnyttelse.

Henrik Kai Hansen, direktør hos Bornholms Oliemølle Lehnsgaard

“Vores forretning passede bedre i det cirkulære, end vi lige regnede med.”

Henrik Kai Hansen, direktør hos Bornholms Oliemølle Lehnsgaard. 

Om Bornholms Oliemølle Lehnsgaard

Virksomheden producerer en lang række produkter, blandt andet koldpresset rapskimolie, sennep, pesto og rapskage.

Virksomheden har fire ansatte.

Læs casebeskrivelsen i dens fulde længde her
Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm