Foto: Marie Kruses Skole 

Marie Kruses Skole

Social

Furesø Kommune

Årlig energibesparelse:

670.000

kWh

 

Investeringsbehov:

2.595.000

kroner

 

Besparelse:

726.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

3,6

år

 

Årlig materialebesparelse:

0,3

tons

 

Besparelse:

15.560

kroner

Madspild, plastikservice og energiforbrug er nogle af de tiltag, der er blevet arbejdet med på Marie Kruses Skole i Furesø Kommune. Som en del af Bæredygtig Bundlinje har skolen fået en energigennemgang, fået vurderet kantinens brug af plastikservice og fået anbefalinger til mere bæredygtige alternativer. 

Madspild har også været et emne, der er blevet taget op i både skolens kantine og miljøråd, der blev inspireret til at gøre en indsats mod madspild.

Samarbejdet i projektet er foregået i tæt dialog med kommunen, der i en årrække har gennemført miljøinitiativer på egne skoler.  

 

Virksomhedens grønne potentialer

Marie Kruses Skole kan opnå en samlet energibesparelse på cirka syv tons CO2 ved at indføre styring af brugsvandscirkulation, afskaffe deres sodavandskøleskab og mindske tiden, hvor radiatorer og belysning er tændt i lokalerne. 

Alene ved at mindske driftstiden på belysning med 20-25 procent, kan der opnås en årlig besparelse på 20.000 kWh. Skolen kan også hente store energibesparelser, hvis de udskifter det aldrende ventilationsanlæg og deres pumper og etablerer solceller på skolens tag svarende til i alt 209.000 kWh på el og 435.000 kWh på varme. De tre sidste initiativer har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 5 år.

Marie Kruses Skole kan reducere sin årlige CO2-udledning med cirka 183 kilo og samtidig spare 10.000 kroner ved at gå fra plastikservice til flergangsservice. 

Skolens kantine er allerede bevidst om at undgå madspild, men det kan reduceres yderligere med cirka et kvart ton årligt ved at optimere udnyttelsen af råvarer og rester. Det ville give en årlig CO2-reduktion på cirka 250 kilo og en økonomisk besparelse på 15.560 kroner. Derudover kan kampagner for mindre madspild og sortering af bioaffald yderligere mindske skolens klimabelastning og samtidig inspirere elever og lærere til en mere klimabevidst adfærd.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 670.000 kWh årligt

Investeringsbehov: 2.595.000 kroner

Besparelse: 726.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 3,6 år

Årlig materialebesparelse: 0,3 tons
Det svarer til 115 tons CO2 årligt

Besparelse: 15.560 kroner

“Vi har fået ny viden, som vi konkret har kunne integrere i vores undervisning, miljøudvalg og i skolens drift. For eksempel overvejer vi fremover at gøre udluftning og styring af radiatorer som en del af lærernes ”nedlukning” af klasselokaler, så vi optimerer vores varmestyring.”

René Fanø Pedersen, gymnasielærer og en del af Miljørådet, Marie Kruses Skole.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Materialer – plast, Materialer – madspild og menusammensætning, Affaldssortering

Fakta om virksomheden

Marie Kruses Skole i Farum er en privatskole, som både rummer grundskole og gymnasium.

Skolen blev i 2017 ’Grønt Flag Grøn Skole’ og har siden da arbejdet med bæredygtighed som en del af undervisningen. Blandt andet har de nedsat et miljøråd bestående af både lærere og elever.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje