Foto: Rasmus Degnbol

Maskinfabrikken Automa

Materielproduktion

København Kommune

Årlig energibesparelse:

37.200

kWh

 

Investeringsbehov:

320.000

kroner

 

Besparelse:

26.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

12

år

 

Årlig energibesparelse ved solceller:

9

tons

 

Årlig CO2-besparelse ved direkte genbrug af afskær:

11

tons CO2

I Bæredygtig Bundlinje har Maskinfabrikken Automa fået undersøgt muligheden for at sælge dele af deres metalaffald direkte til produktion af nye produkter i stedet for at sælge det til produkthandler til omsmeltning. Der er udarbejdet en vurdering af mængden af affald, som kunne bruges i nye produkter. Virksomheden har også fået en beregning af den potentielle CO2-reduktion ved direkte genbrug af metalafskær.

Automa har et tag, som egner sig godt til solceller. Virksomheden har derfor fået vurderet, hvad det vil koste at etablere et solcelleanlæg, og hvor meget grøn strøm anlægget kan producere.

 

Virksomhedens grønne potentialer

I Bæredygtig Bundlinje er det blevet vurderet, at cirka en tredjedel af Maskinfabrikken Automas metalaffald – svarende til cirka 10 tons metalafskær om året – potentielt kan sælges til direkte genbrug. Det drejer sig om metalafskær i forskellige materialer som messing, kobber og rustfrit stål.

Hvis der kan findes købere til metalafskæret, som kan bruge det direkte til nye produkter, vil det betyde en reduceret udledning af CO2 på cirka 11 tons årligt.

Maskinfabrikken Automa ejer deres egne bygninger og en beregning af etablering af solceller på taget viser, at virksomheden kan opstille et anlæg på cirka 200 m2 med en årlig produktion af grøn strøm på cirka 37.000 kWh.

Besparelser

Årlig energibesparelse ved solceller: 37.200 kWh
Det svarer til 11 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 320.000 kroner

Besparelse: 26.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 12 år

Årlig CO2-besparelse ved direkte genbrug af afskær: 11 tons CO2 

 

“Vi vil gerne gøre noget godt for miljøet og samtidig udvikle vores virksomhed. Her har Bæredygtig Bundlinje været et godt tilbud.”

Lena Thomsen, ejer af Maskinfabrikken Automa

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Affaldssortering

Fakta om virksomheden

Maskinfabrikken Automa er en familieejet virksomhed der startede i 1954. De producerer drejede og fræsede emner i stort set alle gængse materialer. Der er i dag seks ansatte i virksomheden.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje