Foto: Rasmus Degnbol

Mejlshede Låse/Nøgler A/S

Teknisk Service

København Kommune

Årlig energibesparelse:

44.838

kWh

 

Investeringsbehov:

430.000

kroner

 

Besparelse:

26.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

17

år

 

Årlig energibesparelse:

11

tons

 

Besparelse på kørsel:

2.285.000

kroner efter 15 år

Mejlshede Låse bor i en ældre ejendom i København. Her har de længe ønsket en detaljeret plan for fremtidige investeringer i energibesparelser. De ejer ejendommen og har løbende lavet forbedringer, men var ret sikre på, at der kunne findes yderligere tiltag, som kunne bringe energiforbruget ned.

Energieffektiviseringer og en analyse af deres vognpark blev derfor fokus i deres deltagelse i Bæredygtig Bundlinje.

Mejlshede Låse har i flere år fulgt udviklingen inden for elbiler. Men det har været svært at finde biler som kan dække deres behov for rækkevidde.  En vognparkanalyse kunne måske vise nye muligheder

.

Virksomhedens grønne potentialer

Energigennemgangen viste, at der var gode energibesparelsespotentialer i at få isoleret varmerør, skiftet belysning, slukke brugspumper om natten, isolere ydervæggen, få nye energiruder og i at reparere en utæt yderport.

Mejlshede Låse kan opnå en markant reduktion i deres årlige CO2-udledning, hvis de skifter hele den nuværende vognpark til elbiler. På markedet i dag er der eldrevne varevogne med en lastkapacitet, der kan dække deres behov. Bilerne er dog dyre i anskaffelse, men væsentligt billigere i drift end for eksempel dieselvarevogne.

Besparelser

Årlig energibesparelse på el og varme: 44.838 kWh
Det svarer til 11 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 430.000 kroner

Besparelse: 26.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 17 år

Årlig energibesparelse på kørsel: 337.000 kWh 
Det svarer til 86,3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 10.006.000 kroner

Besparelse efter 15 år: 2.285.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 11 år

“Vi har altid vidst, der var sparepotentialer gemt i bygningerne. Nu har vi fået en god oversigt over, hvilke forbedringer der skal gøres. Vi går straks i gang.”

Hans Mejlshede, ejer af Mejlshede Låse.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – køretøjer, Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

I 1964 åbnede den første Mejlshede Låse butik i København. I dag har virksomheden flere butikker og beskæftiger over 50 medarbejdere, hvoraf 30 af dem er full-service-låsesmede. Låsebutikken har i dag en relativt stor vognpark på mere end 40 biler, der primært består af dieselvarevogne.

.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje