Mølleåens Golf Klub

Kultur & fritid

Allerød Kommune

Årlig energibesparelse:

3.765

kWh per år (el)

 

Årlig energibesparelse:

9.516

kWh per år (varme)

 

Investeringsbehov:

33.610

kroner (før tilskud)

Øget meromsætning:

1.800.000

kroner om året

 

Besparelse:

12.750

kroner per år

 

Tilbagebetalingstid:

2,6

år

Mølleåens Golf Klub havde allerede inden projektet et grønt fokus. I jagten på fortsatte miljøforbedringer var det oplagt for Mølleåens Golf Klub at deltage i Bæredygtig Bundlinje.

Mølleåens Golf Klub var især interesseret i at få undersøgt mulighederne for at sænke energiforbruget i klubbens hovedbygning, keepergård og restaurantbygning.

Virksomhedens grønne potentialer

Mølleåens Golf Klub fik lavet et energitjek, som viste at golfklubben især kan spare ved at optimere belysning og opvarmning af klubbens lokaler.

I dag består Mølleåens Golf Klubs belysning af en blanding af ældre lysstofrør og LED-rør. Hvis golfklubben skifter de gamle rør ud med moderne LED-rør kan CO2-udledningen blive reduceret med 1,35 tons om året.

Mølleåens Golf Klub kan også spare energi i restauranten. Her kan de sænke temperaturen i vintermånederne, hvor restauranten ikke er i brug. Mølleåens Golf Klub kan også installere en varmepumpe til at supplere deres oliefyr og radiatorer, som har svært ved at varme restauranten op.

Derudover kan Mølleåens Golf Klub med fordel også isolere varmefordelingsrørene og styre udsugningen i keepergården og dermed spare yderligere.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 3.765 kWh/år el og 9.516 kWh/år varme

Det svarer til 3,89 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 33.610 kroner (før tilskud)

Besparelse: 12.750 kroner/år

Tilbagebetalingstid: 2,6 år

”Forløbet i Bæredygtig Bundlinje har været rigtig godt til at afdække, hvor vi kan forbedre os, og hvor vi allerede gør det rigtig godt.”

Bo Aagaard, klubmanager i Mølleåens Golf Klub.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Mølleåens Golf Klub ligger i et smukt naturområde mellem Farum og Slangerup i Nordsjælland – midt i Naturpark Mølleåen. Klubben har fået navn efter sin nære tilknytning til Mølleåens udspring ved Bastrup Sø. Mølleåens Golf Klub har et godt socialt liv med klubber-i-klubben, der tilgodeser forskellige aldre og køn. Udover golf har Mølleåens Golf Klub også restaurant og en proshop.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje