Foto: Gate 21

NetHire

Information

Albertslund Kommune

Årlig materialebesparelse:

10

tons årlig CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos NetHire og hos søstervirksomheden Garant Udlejning fylder CSR-arbejdet en del. Virksomheden har allerede i dag skabt en forretningsmodel, der baserer sig på en deleøkonomisk model, hvor værktøj udlejes til professionelle håndværkere. Alle processer omkring udlejningen sker via en app, som NetHire har udviklet, der letter en masse processer og sparer tid og ressourcer for håndværkerne. NetHire har via deres deltagelse i Bæredygtig Bundlinje haft ønske om at få ny viden, der kunne udvikle deres forretningsmodel yderligere og bringe dem tættere på målet om at få en værdisættelse af CSR-arbejdet.

 

Virksomhedens grønne potentialer

NetHire har fået vurderet, hvordan virksomhederne samlet set kan arbejde videre med deres CSR-arbejde med FN’s verdensmål som ramme. Virksomheden har længe ledt efter en struktur til CSR-arbejdet. Verdensmålene 7, 8, 9, 12 og 13 er vurderet relevante for virksomheden. NetHire har også fået opsat rammerne for et cirkulært vurderingsværktøj, der gør det muligt for virksomhederne at vurdere det enkelte værktøjs cirkulære værdi. Værktøj kan bruges overfor blandt andet leverandører i forhold til affaldshåndtering af værktøjer og i forhold til udvikling af værktøjer i en mere cirkulær retning, hvor dele kan genanvendes.

Der er vurderet potentialer svarende til 10 tons CO2 årligt ved brug af værktøjs cirkulære værdi (vurderet på udvalgte værktøj). Der er ikke vurderet på CO2-potentialer ved rådgivningen omkring verdensmålene.

Besparelser

Årlig materialebesparelse: 
Det svarer til 10 tons CO2 årligt

“Vi manglede en ramme for vores videre arbejde med CSR. Vi kendte ikke verdensmålene, før vi deltog i Bæredygtig Bundlinje, men i dag bruger vi dem aktivt i vores udvikling af virksomheden, vores ydelser og i vores dialog med samarbejdspartner.”

Vibeke Sørensen, Nethire

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

FNs verdensmål

Fakta om virksomheden

Nethire ligger i samme bygninger som søstervirksomheden Garant Udlejning.

Nethire er en softwarevirksomhed, der står bag en app´en, som Garant Udlejning udlejer materiel ud fra. 

Via app’en kan professionelle håndværkere leje værktøj med en række økonomiske og miljømæssige besparelser til følge.

.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje