Nordic Transport & Logistics

Transport

Hvidovre Kommune

Årlig energibesparelse:

301.028

kWh

 

Årlig materialebesparelse:

1,25

tons

Investeringsbehov:

12.292.500

kroner

 

Besparelse:

469.720

kroner

Med fokus på kvalitet, miljø og trivsel blandt samtlige medarbejdere vil transportvirksomheden Nordic Transport & Logistics skabe en bæredygtig virksomhed på alle parametre.

Som tidligere vognmand kender administrerende direktør Mohammad Ali Al-karagholi alt til forholdene i branchen. Virksomheden har dermed fra starten arbejdet med at skabe høj kvalitet for kunderne og et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Ved at deltage i Bæredygtig Bundlinje har virksomheden bevæget sig hen mod en grønnere distribution med fokus på både en fossilfri vognpark samt en energi- og ressourceeffektiv administration.

Virksomhedens grønne potentialer

Virksomheden har arbejdet med at omstille deres vognpark til fossilfrie køretøjer, optimere logistikstyring og udforme en miljøpolitik med henblik på at få virksomheden ISO 14001-certificeret.

Ved at udskifte samtlige varevogne til at køre på biogas kan virksomhedens CO2-udledning reduceres med 79,2 tons, og ved at implementere software til logistikstyring er det muligt at opnå en brændstofbesparelse på op til 20 procent. Disse to indsatser gør det derudover muligt for Nordic Transport & Logistics at leve op til en række af de miljømål, som kan kvalificere en certificering i miljøledelse. Dette vil, udover at kunne indfri mål for vognparkens miljøpåvirkning, også kunne reducere papirforbruget med 1,25 tons. I arbejdet med en miljøpolitik kan Nordic Transport & Logistics også spare 4.100 kWh/år i elforbrug. Dette kan gøres ved at installere lysstyring og udskifte gamle pærer til LED.

Vejen mod målet

Med udgangspunkt i at styrke Nordic Transport & Logistics’ kerneydelse blev der først udviklet en businesscase for omstilling af virksomhedens vognpark. Da bilerne skal kunne opretholde en rækkevidde på 300 kilometer har Nordic Transport & Logistics testet en varevogn på komprimeret biogas (CBG). Erfaringer hos virksomheden viser nu, at disse varevogne ikke kan leve op til et acceptabelt brændstofforbrug. Udover at teste en varevogn på gas, har Nordic Transport & Logistics også allerede implementeret software til logistikstyring, hvilket i praksis indtil videre har resulteret i en brændstofbesparelse på 10 procent.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 301.028 kWh
Det svarer til 80,2 tons CO2 årligt

Årlig materialebesparelse: 1,25 tons
Det svarer til 3,3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 12.292.500 kroner.

Besparelse: 469.720 kroner.

Tilbagebetalingstid: 26,2 år

“Det har været et interessant forløb for os at få et overblik over blandt andet de muligheder, der er på markedet i dag og få vurderet dels kroner og øre-potentialer, men også CO2-potentialer. NTL og Aarstiderne stræber sammen efter en grønnere distribution, og her har vi fået input til at komme skridtet videre. Projektet Bæredygtig Bundlinje var blot en start, og rejsen mod en 100 procent bæredygtig forretningsmodel fortsætter.”

Mohammad Ali Al-Karagholi, administrerende direktør i Nordic Transport & Logistics

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – køretøjer

Fakta om virksomheden

Nordic Transport & Logistics er en transportvirksomhed, der ligger i Hvidovre Kommune. Virksomheden har tidligere primært leveret måltidskasser for Aarstiderne, men nu har Nordic Transport & Logistics udvidet sin forretning til også at omfatte flyttevirksomhed og kurerkørsel.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje