Foto: Coen van den Broek on Undsplash

Odex

Handel

Allerød Kommune

Årlig energibesparelse:

8.015

kWh

 

Investeringsbehov:

65.000

kroner

 

Besparelse:

7.967

kroner

Tilbagebetalingstid:

8

år

 

Årlig energibesparelse:

2,2

tons CO2 årligt

 

Engrosvirksomheden Odex har deltaget i Bæredygtig Bundlinje, fordi virksomheden gerne ville undersøge mulighederne for at sænke deres omkostningerne til el og varme og derigennem reducere virksomhedens CO2-udledning.

Odex har et større lager i Vassingerød, som virksomheden særligt var interesseret i at få gennemgået i forhold til mulighederne for at spare på energiforbruget.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Odex fik lavet et energitjek, der viste, at virksomheden især kan spare ved at optimere belysningen.

Energikonsulenten anbefalede, at Odex skifter belysning og armatur i virksomhedens lager til LED. Især i montageområdet vil ny LED-belysning kunne forbedre arbejdsforholdene. Odex blev desuden anbefalet at opdele belysningen i sektioner, så den kan styres efter behov i de enkelte områder og dermed kan virksomheden mindske forbruget. Derudover kan Odex også opnå besparelser ved at installere dagslysstyring og bevægelsesstyring (PIR) i indgangsområdet.

Disse initiativer vil samlet set kunne spare Odex for 2,2 tons CO2 om året. Det svarer til cirka 8.000 kroner om året.

Odex blev også anbefalet at udskifte det nuværende gasfyr til en ny model med kondenserende kedel. På den måde kan virksomheden spare cirka 2.000 m3 naturgas om året, svarende til en årlig besparelse på cirka 5.500 kroner.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 8.015 kWh
Det svarer til 2,2 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 65.000 kroner

Besparelse: 7.967 kroner

Tilbagebetalingstid: 8 år

 

“Vi har sat stor pris på at få hjælp til at optimere vores lagerbelysning.”

Niels Bonniksen, Production & Quality Manager Odex ApS

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Odex ApS blev stiftet i 2011, og er i dag en virksomhed under United Company ApS. Virksomheden sælger high-end udstyr inden for cykling, løb og outdoor til specialbutikker i hele Skandinavien.

Virksomhedens værdigrundlag bygger på passion, kvalitet, stabilitet og dialog.

Odex har 12 medarbejdere.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje