Önling

[field branche out=label]

[field geografi out=label] Kommune

Årlig materialebesparelse:

180

kilo

 

Investeringsbehov:

38.600

kroner

Besparelse:

130.193

kroner

 

Önling har i Bæredygtig Bundlinje fået vurderet potentialerne ved to grønne tiltag:

En tilbagetagningsordning med udgangs­punkt i 30 procent af deres markeds­førte tøj, hvor­af 50 procent er vurderet egnet til at indgå i redesign.

En vurdering af, om der er et relevant miljømærke for virksom­heden. Her har Önling fået bistand til at få mærket deres garn Önling nr. 1 med EU-blomsten. Der er i forløbet ikke vurderet på miljø­effekter ved sidstnævnte, da garnet pro­duc­eres i Italien og derved ingen miljø­effekt har for Önlings CO2-aftryk.

DE GRØNNE POTENTIALER

Redesign af tilbagetaget tøj betyder øget genbrug af tøjet og dermed undgås køb af nyt tøj produceret af jomfruelige materialer. Tøjet vurderes at få et længere liv i forhold til i dag, hvor tøjet sandsynligvis ville ende i tøjcontainere, hvor det risikerer at blive kasseret, hvis det er for slidt.

Den nye, grønnere forretningsmodel vurderes på denne baggrund at skabe en materialebesparelse på 180 kg. tøj svarende til 3,3 tons CO2-reduktioner om året. Tiltaget kræver investering i markeds­føring, men vil kunne give virksomheden en meromsætning på 130.000 kroner efter to år.

Önling forventer at få en EU-blomst-mærkning i løbet af 2019. Tiltaget baserer sig på tæt dialog med virksomhedens italienske leverandør af garn. Initiativet vil betyde, at Önling vil opstille miljøkrav for blandt andet farvning og kemikalieforbrug og vil være en af de første producenter i Europa med en EU-blomst på sit garn.  Tiltaget vil koste cirka 4.500 kroner til at begynde med og herefter en procentdel af garnets årlige omsætning.

Besparelser

Årlig materialebesparelse: 180 kg.
Det svarer til 3,3 tons CO2 årligt.

Investeringsbehov: 38.600 kroner.

Besparelse: 130.193 kroner.

At være en del af Bæredygtig Bundlinje har givet os en uvurderlig sparring fra nogle meget kompetente fagpersoner, som vi ikke ellers ville have haft adgang til i vores lille virksomhed. Vi har dermed fået et springbræt til at arbejde videre med nogle meget vigtige projekter.”

Lotte Ronan, adm. direktør, Önling.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

[field cirkulaere_indsatsomrade out=label]

Fakta om virksomheden

Önling er etableret i 2015 og designer og sælger tøj, der både med hensyn til stil og kvalitet holder længere og bruges oftere. Fra adres­sen i Gladsaxe sælges designertøj til kvinder både som færdige design og som for eksempel strikkekit.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje