Ole Almeborg A/S

Materielproduktion

Bornholms Regionskommune

 

 

Bæredygtighed er øverst på dagsordenen hos Ole Almeborg A/S

 

Metal- og stålindustrien er en energi- og ressourcekrævende branche. Ole Almeborg A/S har udviklet en bæredygtighedsstrategi, der skal sikre, at alt fra produktion til produkter bliver energieffektivt og trækker mindst muligt på klodens begrænsede ressourcer. Virksomheden integrerer også sociale hensyn i forretningsudviklingen og bruger FN’s verdensmål som løftestang.

 

Den grønne indsats

Udgangspunktet for virksomhedens grønne indsats var ønsket om udskiftning af to malekabiner og energioptimering. En energirådgiver identificerede muligheder for energioptimering og Niras blev tilknyttet som rådgiver og fandt flere potentialer i driften.

 

En ny forretningsmodel

Ole Almeborg A/S’ arbejde i Bæredygtig Bundlinje Bornholm resulterede i en grøn forretningsmodel med 11 konkrete tiltag, herunder udskiftning af en malekabine, der vil sikre en årlig materialebesparelse på 5,7 tons. Virksomhedens samlede investering vil have en tilbagebetalingstid på tre år, og foruden materialebesparelserne give en årlig energibesparelse på 2750 GJ samt en økonomisk besparelse på knap fem millioner kroner årligt.

Forløbet har bidraget til, at Ole Almeborg A/S i dag har en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med bæredygtighed. Det spænder fra tiltag som udskiftning af varme– og kølesystem, optimering af arbejdsgange og udvikling af en grøn indkøbspolitik til udskiftning af en malekabine til en ny, der reducerer energi–og kemikalieforbrug.

 

Tre gode råd

Michael Almeborg har nogle gode råd til andre virksomheder, der vil i gang med en bæredygtig udvikling.

1 Omstillingen til at blive en bæredygtig virksomhed sker ikke fra den ene dag til den anden. Det handler om at arbejde ud fra mange bække små-logikken.

 

2 De bæredygtige indsatser skal integreres i det daglige. Det gælder om at have et langsigtet mål og løbende arbejde for at nå det.

 

3 Det er afgørende at hente inspiration fra andre virksomheder. Andre har allerede gjort sig mange gode erfaringer, man som virksomhed kan lære meget af.

Sådan har Almeborg A/S arbejdet med FN’s verdensmål

De tiltag Ole Almeborg A/S har arbejdet med
bidrager hver især til FN’s verdensmål.

For eksempel bidrager et miljømæssigt tiltag
som at undgå kemikalier ikke kun positivt til
miljøet, men har også en positiv indvirkning på
medarbejdernes helbred. Det resulterer i færre
sygedage og et generelt bedre arbejdsmiljø.

Virksomheden har desuden arbejdet med
energioptimering, og nye teknologier inden for
fx varmepumper, solceller og LED-belysning.

 

Sådan har Almeborg A/S arbejdet med FN’s verdensmål

De tiltag Ole Almeborg A/S har arbejdet med
bidrager hver især til FN’s verdensmål.

For eksempel bidrager et miljømæssigt tiltag
som at undgå kemikalier ikke kun positivt til
miljøet, men har også en positiv indvirkning på
medarbejdernes helbred. Det resulterer i færre
sygedage og et generelt bedre arbejdsmiljø.

Virksomheden har desuden arbejdet med
energioptimering, og nye teknologier inden for
fx varmepumper, solceller og LED-belysning.

 

Virksomheden skal videre ad den grønne vej

Hvad er det næste skridt? 

Michael Almeborg, direktør for Ole Almeborg A/S:

Vi har valgt at arbejde videre med de lavthængende frugter, så som en grøn indkøbspolitik og udskiftning af lys i hele fabrikken til LED. Vi forventer, at begge dele er indført allerede i 2020.

Jeg har en klar forventning om, at vi løbende vil arbejde med bæredygtighed på lige fod med kvalitet og miljø, hvor vi hele tiden forbedrer os. Fremadrettet vil vi helt klart bruge bæredygtighed som et afgørende parameter, når vi indkøber nye maskiner. Arbejdet med bæredygtighed skal i fremtiden være en vigtig del i alt vores arbejde og sikre, at vi kan levere produkter, der matcher fremtidens grønne efterspørgsel.

“Vi har gennem projektet fået udvidet vores forståelse af bæredygtighed, og hvordan vi fremadrettet skal sætte ind for at minimere energi- og ressourceforbruget yderligere.”

Michael Almeborg, direktør hos Ole Almeborg A/S

Om Ole Almeborg A/S

Virksomheden har siden 1967 designet og produceret intern transportmateriel, og er i dag en af Danmarks førende virksomheder indenfor kundetilpassede løsninger. Produkterne udføres i rustfrit og sort stål.

Virksomhedens kernekompetencer er særligt rørlaserskæring, pladebearbejdning, svejsning og lakering. Al udvikling og produktion foregår på maskinfabrikken på Bornholm. Virksomhedens kunder spænder fra nationale til større internationale virksomheder, der har brug for skræddersyede løsninger.

Læs casebeskrivelsen i dens fulde længde her.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm