Foto: Rasmus Degnbol

Organic Food and Wine

Handel

København Kommune

Årlig energibesparelse:

37.000

kWh

 

Investeringsbehov:

113.000

kroner

 

Besparelse:

28.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

4

år

 

Årlig energibesparelse:

8

tons

 

 

Organic Food and Wine har i Bæredygtig Bundlinje kigget på deres muligheder for at spare på energien.  Ved en energigennemgang har de fået undersøgt, hvor deres største besparelsespotentialer er. Energigennemgangen gav dem et overslag på investeringer og tilbagebetalingstider. Derefter er de forskellige muligheder blevet prioriteret.

Energigennemgangen viste, at det var vigtigt at fokusere på det høje energiforbrug til køl og frys, men der blev også kigget på at reducere varmeforbruget.

Virksomhedens grønne potentialer

Organic Food and Wine har mange muligheder for at spare på energien. Den største besparelse kan fås ved at bruge et mindre kølerum, der bedre matcher virksomhedens reelle behov for køling.

Flere af potentialerne kan indfries uden en investering, men handler fx om optimering af fryserum ved at tætte dør og afrime fordamper, afskaffe to frysere på lager samt fryseskab i garage og manuelt slukke lys over pakkebord.

Derudover kan de spare penge ved at skifte til et energivenligt køleskab i køkkenet og udskifte alle lysstofrør til LED-rør. De tre nævnte potentialer har tilbagebetalingstider på 1,3 til 6 år.

Den største investering vil være opsætning af 4 kWp solcelle-hybridanlæg på sydvendt tagflade. Bliver det nødvendigt kan anlægget flyttes med til en ny virksomhedslokation. På solcelleanlægget er der beregnet en tilbagebetalingstid på 27 år.

Varmeforbruget kan reduceres ved at isolere varmerør og fjernvarmeanlæg med en tilbagebetalingstid på under et år.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 37.000 kWh
Det svarer til 8 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 113.000 kroner

Besparelse: 28.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 4 år

“Det var rigtig godt at få gennemgået mulighederne for besparelser og forbedringer. Det har igangsat en god proces.”

Palle Hvid, Organic Food and Wine

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi - køkkenadfærd og -apparater

Fakta om virksomheden

Organic Food and Wine er et mindre engrosfirma, der udelukkende handler med økologiske fødevarer, som for eksempel frugt, grønt og kolonial. De økologiske fødevarer kommer både fra Danmark og udlandet. Kunderne er typisk mindre virksomheder, hoteller, restauranter og kantiner i Storkøbenhavn.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje