Foto: Ove C. Bjerregaard

Ove C. Bjerregaard

Handel

Hvidovre Kommune

Årlig energibesparelse:

400

kWh  

 

 

Materiale besparelse:

192

kilo CO2  årligt

Ved at deltage i Bæredygtig Bundlinje har virksomheden Ove C. Bjerregaard fået struktureret deres miljøarbejde og implementeringen af ISO 14001-standarden.

Ove C. Bjerregaard har fået lavet en grøn forretningsmodel, der viser hvilke miljømæssige og økonomiske gevinster, der kan være ved blandt andet at bruge ISO 14001.

Virksomheden har etableret miljømål, herunder: 

  • Styrke kommunikation over for kunder og samarbejdspartnere om virksomhedens miljøarbejde
  • Fokusere på miljøeffekter ved produktvalg gennem beregninger af Total Cost of Ownership

 

Virksomhedens grønne potentialer

Ove C. Bjerregaard vil bruge ISO 14001-standarden som et internt værktøj til at få et bedre overblik og en bedre struktur i forhold til virksomhedens miljøarbejde. Virksomheden kan også bruge standarden til at synliggøre miljøprofilen over for kunder. Dermed kan de fastholde nuværende kunder og tiltrække nye potentielle kunder, da flere og flere – især større virksomheder – stiller krav om miljøledelsessystemer hos deres leverandører og samarbejdspartnere.

Virksomheden bruger cirka 13.000 kWh om året. Dette kan reduceres med tre procent og give en miljømæssig gevinst på 400 kWh. 

Det anbefales, at virksomheden laver en systematisk opgørelse af affaldsmængderne fordelt på de enkelte fraktioner, så det er muligt at etablere en baseline, der kan anvendes fremover. Derefter kan de miljømæssige gevinster ved øget affaldssortering beregnes. Ligeledes bør man etablere en baseline for forbruget af printerpapir og toner, så en reduktion af dette kan dokumenteres fremover.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 400 kWh 

Årlig materialebesparelse: 192 tons CO2 årligt

“Det har været en øjenåbner for personalet. At deltage i projektet har virkelig igangsat en god proces.” 
Gert Petersson, Ove C. Bjerregaard.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Miljømærker, Affaldssortering

Fakta om virksomheden

Ove C. Bjerregaard leverer storkøkkener og kantine- og køkkenudstyr, service, bestik og glas primært til restauranter, hoteller og kantiner. 

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje