PRinfo Trekroner

Materielproduktion

København Kommune

Årlig ressourcebesparelse:

57

kilo PVC-materiale erstattet af PVC-frit materiale

 

Investeringsbehov:

50.000

kroner

 

Trykkeribranchen oplever en øget efterspørgsel på skilte og tryk til udendørs brug. Her trykkes ofte på PVC-materialer, der er en miljømæssig udfordring. Det ville PRinfoTrekroner gøre noget ved, og derfor dykkede de sammen med Bæredygtig Bundlinje ned i at udvikle et nyt og mere miljørigtigt tilbud.

PVC-materialerne er en miljøudfordring, blandt andet fordi de skader miljøet, hvis de ender på forbrændingen. De skal enten genanvendes eller deponeres efter brug. I dag ender brugte tryk ofte sammen med affald til forbrænding, fordi det er svært at se, at der er trykt på PVC-materiale.

I Bæredygtig Bundlinje har PRinfoTrekroner fået udviklet værktøjer til at efterspørge PVC-frie materialer hos leverandørerne. De har også arbejdet med kommunikationen til deres kunder, både i forhold til at tage dialogen om valg af PVC-frie materialer og til at informere dem om miljøvenlig bortskaffelse af brugte PVC-print.

Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation og Medier (Grakom) vil i et kommende projekt arbejde videre med værktøjerne fra dette projekt. Potentialerne fra projektet forventes af denne vej udbredt til flere af trykkeribranchens medlemmer.

Virksomhedens grønne potentialer

Sammen med Grakom har PRinfoTrekroner identificeret konkrete PVC-frie materialer. Inden for de kommende to år forventer PRinfoTrekroner, at de kan erstatte 25 procent af deres eksisterende salg af tryk på PVC med de nye materialer uden PVC.

PRinfoTrekroner arbejder med at informere kunderne om, hvordan brugte tryk på PVC-materialer skal bortskaffe, så materialerne fremover bliver bortskaffe på den mest miljøvenlige måde.

Trykkeriets brug af det nye materiale vil betyde ressource- og CO2-besparelser. Besparelser der vil øges, hvis efterspørgslen fortsat stiger.

Besparelser

Årlig ressourcebesparelse: mindst 57 kg PVC-materiale erstattet med PVC-frit og 172 kg PVC-affald deponeret i stedet for at blive brændt af.

Det svarer til 430 kg CO2 årligt

Investeringsbehov: 50.000 kroner til uddannelse af personale + 6-8.000 kroner per nyt materiale

“Vi har fået udviklet redskaber som systematiserer og forenkler vores dialog, når det handler om at sælge de miljørigtige valg til kunderne og stille relevante miljøkrav til vores leverandører.”

Lisa Nielsen, miljøansvarlig i PRinfoTrekroner.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – plast

Fakta om virksomheden

PRinfoTrekroner ligger i København. Virksomheden løser reklameopgaver og tilbyder kreative og webbaserede løsninger. Virksomheden har eget trykkeri. Firmaet er miljøcertificeret ISO-14001 og tilbyder Svanemærket, FSC-mærket og klimakompenseret tryk.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje