Foto: Restaurant Marina Furesøbad

Restaurant Marina Furesøbad

Hotel & Restauration

Furesø Kommune

Årlig energibesparelse:

81.688

kWh

 

Investeringsbehov:

294.321

kroner

 

Besparelse:

120.461

kroner

Tilbagebetalingstid:

2,4

år

 

Årlig materialebesparelse:

2,2

tons

 

Besparelse:

120.461

kroner

Restaurant Marina Furesøbad har brugt Bæredygtig Bundlinje-projektet til at gentænke deres forretning og dermed indfri potentialer inden for energi- og materialebesparelser. Virksomheden har både arbejdet med energiforbedringer, madspild og mere klimavenlige menuer.

Virksomheden har gennemført et adfærdseksperiment, som har dannet rammerne for nye mål for mere energikorrekt adfærd.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Virksomheden fik som det første gennemført et energitjek af bygninger og maskinpark og satte dernæst fokus på energirigtig adfærd. Til sidst i forløbet ønskede virksomheden at gentænke deres menusammensætning, så den afspejler restaurantens bæredygtighedsstrategi. 

Restauranten kan spare på både energi- og ressourcesiden. På energisiden er der især tale om energikrævende belysning og maskinpark, hvor der er store miljø- og økonomiske potentialer. Her vil en overgang til LED betyde en årlig besparelse på cirka 15.000 kWh. Udskiftning af køleskab og opvaskemaskiner vil kunne give restauranten en besparelse på 47.000 kWh svarende til 11 ton CO2 om året. Virksomheden kan derudover spare 7 procent af energiforbruget ved at få personalet til at ændre adfærd.  

Besparelser

Årlig energibesparelse: 81,688 kWh
Det svarer til 19,5 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 294.321 kroner

Besparelse: 120.461 kroner

Tilbagebetalingstid: 2,4 år

Årlig materialebesparelse: 2,2 tons
Det svarer til 26,5 tons CO2 årligt

 

“Vi går meget op i at tage et bæredygtigt ansvar både socialt og miljømæssigt. Gennem Bæredygtig Bundlinje har vi fået hjælp til at se på forskellige områder. Både områder vi ikke tidligere har været opmærksomme på, men også giver nyt syn på områder, vi troede, vi havde helt styr på. Dette giver stor tilfredshed hos vores personale, og samtidig betyder det færre årlige omkostninger for os.”

Michael Bay Olsen, forpagter, Restaurant Marina Furesøbad

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi - køkkenadfærd og -apparater, Materialer – madspild og menusammensætning

Fakta om virksomheden

Restauranten ligger ved Furesøbad. Den har arbejdet med miljøforbedringer i mange år og er i dag både mærket med Green Key og Svanen. Bygningerne er fra 1974 og ejes af Furesø Kommune.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje