Foto: Schæffergården

Schæffergården

Hotel & Restauration

Gentofte Kommune

Årlig energibesparelse:

32.789

kWh

 

Investeringsbehov:

139.447

kroner

 

Besparelse:

52.058

kroner

Tilbagebetalingstid:

2,7

år

 

Årlig materialebesparelse:

9,4

tons

 

Besparelse:

554.374

kroner

Schæffergården ønsker at spille en aktiv rolle, hvor både miljø og socialt ansvar bliver en central del af virksomhedens DNA.

Virksomheden vil gerne skille sig ud i mængden af hoteller og konference-steder på det danske og norske marked. Schæffergården har brugt Bæredygtig Bundlinje til at få skabt overblik over de områder, hvor virksomheden kan sætte ind for at imødekomme den stigende efterspørgsel på bæredygtighed. Schæffergården har også øget deres energi- og ressourceeffektivitet og har brugt projektet som springbræt til at etablere nye partnerskaber. Blandt andet med fokus på nyttehave med lokaldyrkede råvarer og vandbesparende tiltag, hvor vand genanvendes flere gange.

Virksomhedens grønne potentialer

Schæffergården har deltaget i flere forskellige indsatser i regi af Bæredygtig Bundlinje. Virksomheden har arbejdet med klimavenlig mad, det økologiske spisemærke, reduktion af madspild, energirigtig adfærd i køkkener og arbejdet på at bygge et system op, der gør, at de kan blive et svanemærket hotel- og konferencecenter.

På energiområdet er der fundet potentialer for energibesparelser for 32.789 kWh årligt svarende til en årlig reduktion på 7,9 tons CO2. Besparelserne kan hentes ved at sikre mere energieffektiv adfærd i køkkenerne, indkøbe energibesparende køkkenmaskiner og etablere standby-løsninger.  

Virksomheden har deltaget i en klimavenlig køkkenomlægning som medfører ressourcebesparelser på 9,4 tons svarende til 43,2 CO2. Desuden kan virksomheden, ved at frasortere madaffald med en biokværn, bidrage til den cirkulære økonomi. Konceptet giver en besparelse, der svarer til at investeringen på 237.108 kroner er tilbagebetalt på 2,16 år.

Næste skridt

Virksomheden ønsker at blive svanemærket. Med det følger en tæt dialog og samarbejde med leverandører, og at der hele tiden udvikles systemer og driftsprocedurer, der lever op til de stramme krav i svanemærkningen. Det økologiske spisemærke bliver relevant for at opnå svanemærket. I løbet af foråret vil virksomheden arbejde med at få den sidste dokumentation på plads, før der kan ansøges om at blive et svanemærket hotel- og konferencecenter.

At gennemgå en grøn omstilling er en proces, der løbende kræver arbejde og som kræver, at indsatsen forankres hos alle medarbejdere.

Gode råd

  • Udviklingen af en grøn forretningsmodel kræver både, at virksomheden er åben for forandring, og får ny viden om, hvordan ændringerne skal iværksættes. Samtidig kræver det, at alle medarbejdere er involveret og forstår vigtigheden i arbejdet med miljø- og klimaforbedringer. Det gør, at medarbejderne selv føler sig inspireret til at tænke i nye baner.
  • Det er vigtigt at sætte tid af til at regne ud, hvad der kan svare sig og fokusere på hvor den største indvirkning er.

Implementering af miljømærkning kan ses som et godt styringsværktøj til udviklingen af virksomhedens forretning. Et fokus på miljømærkning giver et overblik over forbrug af energi, ressourcer og vand og giver et indblik i nye måder at drive forretning på der tager højde for medarbejdere, miljø og samfundet.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 32,789 kWh
Det svarer til 7,9 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 139.447 kroner

Besparelse: 52.058 kroner

Tilbagebetalingstid: 2,7 år

Årlig materialebesparelse: 9,4 tons
Det svarer til 43,2 tons CO2 årligt

Besparelse: 554.374 kroner

“Uden rådgivningen og den støtte vi har fået gennem projektet, havde vi ikke fået taget de vigtige skridt, der får os på forkant med den øgede efterspørgsel på bæredygtighed. For os går de miljømæssige og økonomiske besparelser hånd i hånd.”

Peter Feddersen, direktør for Schæffergården

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi - køkkenadfærd og -apparater, Materialer – madspild og menusammensætning, Miljømærker

Fakta om virksomheden

Virksomheden ligger i Gentofte Kommune og er et hotel- og konferencecenter. Schæffergården er ejet af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje