Foto: Rasmus Degnbol

SensorTek Security Systems

Byggeri

Allerød Kommune

Årlig energibesparelse:

16.000

kWh

 

Investeringsbehov:

350.000

kroner

 

Besparelse:

235.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

1,5

år

 

 

 

Besparelse:

235.000

kroner

SensorTek valgte at gå med i Bæredygtig Bundlinje fordi de gerne ville have et overblik over deres energiforbrug og potentielle besparelsesmuligheder.

Samtidig ønskede virksomheden at få ændret deres belysning til et mere miljøvenlig alternativ.

Sidst men ikke mindst have virksomheden et ønske om en grønnere profil.

 

Virksomhedens grønne potentialer

En gennemgang af SensorTeks energiforbrug viste, at virksomheden især kan spare i forhold til varme- og lysforbruget.

SensorTek anbefales at installere deres eget varmeanlæg i stedet for det anlæg som udlejer stiller til rådighed. Ved at få et moderne varmeanlæg vil SensorTek kunne spare cirka 7.500 m3/år naturgas. Det svarer til 18,1 tons CO2 og cirka 200.000 kroner.

Hvis SensorTeks skifter deres ældre lysstofrør ud med moderne LED-rør kan de sænke deres CO2-udledning og samtidig spare penge på elregningen. LED-lys giver desuden medarbejderne et bedre lys at arbejde i.

Til de energiforbedringer, der har en tilbagebetalingstid på over et år kan SensorTek få energitilskud.

Ved at gennemføre alle de beskrevne tiltag forventes det at SensorTek kan spare 16.000 kWh/år el og 7.500 m3/år naturgas.

Det svarer til at virksomheden skære 40 procent af elforbruget og 42 procent af naturgasforbruget.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 32,789 kWh
Det svarer til 7,9 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 139.447 kroner

Besparelse: 52.058 kroner

Tilbagebetalingstid: 2,7 år

Årlig materialebesparelse: 9,4 tons
Det svarer til 43,2 tons CO2 årligt

Besparelse: 554.374 kroner

“Energikonsulentens anbefalinger var rigtig spændende, og ikke tiltag som vi selv havde tænkt på.”

Peter Slaatorn, økonomichef i SensorTek

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

SensorTek leverer sikkerhedsløsninger til detail, industri og kommuner i hele Danmark. Virksomheden tilbyder høj faglig ekspertise inden for rådgivning, installation og service af elektronisk varesikring, videoovervågning, adgangskontrol og tyverisikring. Kort sagt, alt hvad der skal bruges til at højne sikkerheden.

Virksomheden blev etableret i 2001 og har i dag 17 medarbejdere.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje