Sølyst – Den Kongelige Skydebane

Hotel & Restauration

Gentofte Kommune

Årlig materialebesparelse:

13,5

tons

Årlig CO2-besparelse:

21,6

tons

Årlig økonomisk besparelse:

1.792

kroner

Årlig energibesparelse:

89.414

kWh

Årlig CO2-besparelse:

17,2

tons

Årlig økonomisk besparelse:

53.766

kroner

Sølyst har gennem Bæredygtig Bundlinje haft fokus på at styrke virksomhedens miljøprofil. Virksomheden ønsker ikke kun at mindske egen miljøpåvirkning, men også at skabe dialog og samarbejde med andre aktører om at løfte miljødagsordenen.

Sølyst har gennem projektet fået analyseret deres overskudsmad, madaffald og energi­forbrug.

Virksomhedens grønne potentialer

I projektet fandt Sølyst ud af, at de har et betydeligt bespar­elses­potentiale på samlet cirka 39 tons CO2 årligt. Potentialet findes især i madspildsindsatser. Sølyst har årligt 3,1 tons overskudsmad, der kan tilgå andre så der undgås madspild. Sølyst har derfor fået vurderet muligheden for at have en forretningsmodel, hvor de for eksempel kan indgå i et samarbejde med Byens Hus i Gentofte, Too Good To Go eller Gentofte Kommune om et afsætningssystem, så maden kommer andre til gode. Indsatsen flugter godt med FN-verdensmålet 12.3 om at halvere det globale madspild.

Derudover har Sølyst et stort potentiale for CO2-nedbringelse ved at sortere deres øvrige madaffald (skræller, benaffald med videre) og lade det gå til bioforgasning frem for forbrænding. Sker det, kan virksomheden spare 150 kg CO2 årligt. Her anbefales det, at Sølyst enten etablerer en beholderløsning eller en affaldskværn, men grundet de store afgifter forbundet med at få afhentet madaffald er det på nuværende tidspunkt en kostbar løsning for virksomheden.

Vi har brugt et større beløb på grønne tiltag, og selvom det er en stor investering, kommer der jo en tilbagebetaling på det over tid, som vi har vurderet, er værd at tage. Også i forhold til miljøet og samfundet, som vi gerne vil bidrage til som virksomhed.

Henrik Nielsen, direktør på Sølyst

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Materialer – bioaffald

Fakta om virksomheden

Sølyst – Den Kongelige Skydebane har siden 1949 været hjemsted for Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab og dannet ramme om de traditionsrige skydninger. Sølyst har ca. 15.000-20.000 gæster om året, der kommer som selskaber eller fra events på stedet.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje