Sv. Michelsen Chokolade

Fødevareproduktion

Hvidovre Kommune

Årlig energibesparelse:

74.000

kWh

 

Investeringsbehov:

994.600

kroner

 

Besparelse:

64.700

kroner per år

Årlig materialebesparelse:

14,795

tons

 

Investeringsbehov:

525.000

kroner (cirka)

 

Besparelse:

171.000

kroner per år (cirka)

Sv. Michelsen Chokolade har deltaget i Bæredygtig Bundlinje, fordi virksomheden har et strategisk fokus på bæredygtighed. Gennem projektet har virksomheden fundet nye muligheder for at gøre forretningen mere grøn.

Sv. Michelsen Chokolade fået en energigennemgang og har samtidig deltaget i to indsatser med henblik på at bruge mere bæredygtig emballage bruge emballage, som kan finde ny anvendelse eller tages retur igen.

Virksomhedens grønne potentialer

Virksomheden har som en del af projektet fået et energitjek med fokus på udskiftning til LED-belysning, solenergi og forbedringer af klimaskærmen. Ved blandt andet at udskifte til LED og etablere solcelleanlæg kan virksomheden spare 74.000 kWh svarende til 64.700 kroner om året.

Sv. Michelsen har haft stort fokus på deres emballage, hvorfor der har været tre indsatser målrettet netop emballagen. Virksomheden har fået kortlagt CO2-aftrykket fra den nuværende emballage og fået gennemgået deres muligheder for at erstatte plast og udfase mindre bæredygtig emballage. Endelig har virksomheden fået udarbejdet en opstart til en kampagne, hvor emballagen levetid forlænges og tages retur.

Næste skridt

Virksomhedens bæredygtighedsstrategi hviler på tre ben: smag, miljø og økonomi.

Sv. Michelsen kan med fordel starte med at optimere energiforbrug og hele tiden sikre sig, at den emballage, som virksomheden benytter, har en bæredygtig karakter. Især udskiftning til LED vil give en stor besparelse set i forhold til investeringsomkostninger.

Virksomheden har et stort potentiale for at mindske deres CO2-aftryk ved at udfase så meget plast som muligt i deres emballage, og samtidig kan virksomheden spare penge på bundlinjen med en relativ kort tilbagebetalingstid.

Dernæst bør virksomheden kigge nærmere på, hvordan de kan tilbagetage deres emballage og hvordan de kan kommunikere indsatsen ud til deres kunder.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 74.000 kWh
Det svarer til 17,4 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 994.600 kroner

Besparelse: 64.700 kroner/år

Tilbagebetalingstid: 15,0 år

Årlig materialebesparelse: 14,795 tons
Det svarer til 48,6 ton CO2 årligt

Investeringsbehov: ca. 525.000 kr

Besparelse: ca. 171.000 kroner per år

Tilbagebetalingstid: cirka 3 år

“Vi har fået et samlet overblik over de initiativer, som giver mening for os, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at forsætte hele vores bæredygtighedsindsats.”

Daniel Paetsch, administrerende direktør i Sv. Michelsen Chokolade

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Produktoptimering

Fakta om virksomheden

Sv. Michelsen har arbejdet med bæredygtighed i mange år med fokus på optimering af energi, reduktion af spild og virksomhedens vigtigste råvare kakao, som har resulteret i en FairTrade-certificering.

“Vi har fået støtte til at se på andre områder end vi selv havde tænkt på, og som bidrager vores samlede bæredygtighedsindsats.”

Daniel Paetsch, administrerende direktør i Sv. Michelsen Chokolade

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje