Vad krävs för att ändra bilisters beteende?

Vad krävs för att ändra bilisters beteende?

Foto: Peter Liljenberg Share on LinkedinShare on Twitter Share on Facebook Intelligent trafikinformation är en av de viktigaste lösningarna för framtidens goda mobilitet och kan leda till förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och reducerade CO2-utsläpp. Men...
Lunds Centralstation ska bli en del av centrum

Lunds Centralstation ska bli en del av centrum

Foto: Peter Liljenberg Share on LinkedinShare on Twitter Share on Facebook Lunds Central är Sveriges fjärde största tågstation, med cirka 42 000 av- och påstigande resenärer per dag. För att möta en fördubbling av tågresenärer till 2030, ska nu stationsområdet byggas...