WEBINARER

Håb i klimakrisens tidsalder

Ressourceknaphed, klimakrise og voldsomme CO2-udledninger danner ofte et tungt bagtæppe for vores arbejde med cirkulær økonomi, affaldshåndtering og grøn omstilling.

Viden, handling og håb er nyttige greb i arbejdet – og med dette webinar satte vi særligt fokus på håbet.

Forfatter, ph.d. og leder af Klimaakademiet Anders Bodin introducerer filosofiske og håbefulde dimensioner af klimakampen. Webinaret konfronterer både dommedagsprofetier og jubeloptimisme og peger frem mod et håb, som både rummer udfordringer og muligheder, der kan inspirere vores arbejde med cirkulær økonomi og grøn omstilling.

Cirkulær økonomi på tværs

Genbrugsfællesskaber, et skatkammer af rester og cirkulering af brugte møbler på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger.

Winie Evers, phD og leder af Plan & Cirkulær Økonomi i Kolding Kommune, fortæller, hvordan man kan bruge designledelse i arbejdet med forebyggelse af affald.

I Kolding Kommune bliver 73 procent af affaldet genanvendt, mens kun 1 procent bliver genbrugt. Kommunen vil genbruge mere — og helt forebygge affaldet. Det sker blandt andet gennem tre initiativer med vidt forskellige målgrupper.

Hør om studerende, der istandsætter aflagte møbler, virksomheder, der donerer ting, de ikke selv skal bruge, så foreninger og andre kan få glæde af dem, og om hvordan kommunens egne genbrugte møbler er integreret i indkøbssystemet.

Winie Evers deler også sine erfaringer fra Odense Renovation, hvor et samarbejde med iværksættere viste, at jeans og gamle uniformer skaber god akustik og sikrede virksomheden en pris og en hilsen fra klimaminister Dan Jørgensen.

Mød Thomas Christensen, madspildskoordinator i Københavns Kommune

Hvordan bekæmper man madspild i Danmarks største kommune?

Thomas Christensen er madspildskoordinator i Københavns Kommune og til dette webinar fortæller han om indsatsen for at reducere madspildet i kommunens omkring 1000 køkkener.

Køkkenerne — der tæller alt fra madkundskabskøkkenerne i skolerne til to store centralkøkkener, der leverer mad til skoler og plejehjem — producerer hver dag cirka 70.000 måltider.

Hør om konkrete initiativer, målsætninger og hvordan man følger op på målene.

Vejledning plastvalg med cirkulær tilgang — mindre forbrug og mindre affald

Aarhus Kommune, Kredsløb A/S og Plastindustrien har sammen udviklet en guide til alle, der efterspørger plast.

Guiden er en simpel hjælp til at træffe det rigtige, klimavenlige valg i forbindelse med efterspørgsel af produkter eller emballage, der indeholder plast.

Og kan også sætte gang i overvejelser, der er gode at have, når vi sammen skal reducere vores forbrug og affald. 

Guiden er et opslagsværktøj, hvor du kan se:

 •  Plasttyper: Hvilke plasttyper du skal efterspørge for
  at sikre det klimavenlige valg
 • Livscyklus: Illustration af livscyklus med anbefaling til
  overvejelser, der skal understøtte den cirkulære
  proces
 • Forbrænding/tab: Eksempler på hvordan
  ressourcerne efter endt brug skal sorteres i de
  lovgivningsmæssige 10 affaldstyper (2023)
 • Fakta: En oversigt over de forskellige plasttyper, og
  betydningen af at anvende de rigtige typer af plast til
  de givne produkter i den givne situation

I dette webinar giver Mette Egerup Rich, projektleder i Aarhus Kommune, Tom Ellegaard, udviklingsingeniør hos Kredsløb A/S og Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien en introduktion til vejledningen. 

Projektet Circular Economy Beyond Waste er støttet af EU’s LIFE-program

KONTAKT

Seniorprojektleder Dorte Fænø Mondrup

+45 2021 0077