Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Cases

I Circular Builders bliver der arbejdet med cirkulære løsninger gennem hele byggeriets verdikæde. Projektet har 19 cases, der falder indenfor fire overordnede temaer: byggeri, nedrivning, logistik og praksis. Under hvert tema kan du læse om de enkelte cases og blive klogere på hvordan 9 danske og svenske kommuner arbejder med den cirkulære dagsorden i byggeriet.

Cirkulært Byggeri

Dyk ned i hvordan 7 kommuner arbejder med forskellige cirkulære principper i konkrete byggerier.

Cirkulær Nedrivning

Dyk ned i hvordan 3 kommuner arbejder med at nedrive bygninger, så materialerne kan bruges igen.

Cirkulær Logistik

Dyk ned i hvordan tre kommuner arbejder på at udvikle logistikløsninger for genbrug af byggematerialer.

Cirkulær Praksis

Dyk ned i hvordan 6 kommuner arbejder på at forankre cirkulært byggeri og praksis internt i deres kommune.

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk