Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Cirkulær Nedrivning

I dette tema kan du læse om cases, hvor kommunerne arbejder med nænsom og selektive nedrivninger. Denne tilgang muliggør at materialer kan blive genanvendt og genbrugt i nye projekter, og dermed mindske behovet for jomfruelige råstoffer og materialer.

Potentialer for selektiv nedrivning i kommunen

Odsherred Kommune undersøger potentialerne for at genbruge og cirkulere byggematerialer (uden sundhedsskadelige stoffer) fra nedrivninger. Gennem dialog med lokale håndværkere og nedrivere afdækkes: 1. hvilke materialer, de vurderer egnede til direkte genbrug 2. hvordan materialerne kan sættes i cirkulation. Sideløbende samarbejder kommunens affaldsteam og byggesagsafdeling om at udarbejde tekster, der opfordrer borgere til at cirkulere materialer fra nedrivninger, som er egnede til direkte genbrug. Ideen er, at borgerne møder teksten i forbindelse med nedrivningstilladelsen samt på kommunens hjemmeside og i kommunens trykte selvbetjeningsguide.

Casen er udarbejdet af Odsherred Kommune. 

Fire selektive nedrivninger under Byfornyelsespuljen

Slagelse kommune vil i projektet gennemføre op til fire nedrivninger, hvor de stiller krav til selektiv nedrivning og genbrug af materialer. De vil udarbejde nye sagsgange og nye krav og kriterier i udbud ved nedrivninger under Byfornyelsespuljen.

Casen er udarbejdet af Slagelse Kommune. 

Potentialer ved genbrug af tegl fra nedrivning til opbygning af rækkehus

LKF har ett pilotprojekt där gamla byggnader ska rivas och nya byggas. I arbetet i projektet ingår för LKFs del analyser för kostnads- och klimatberäkning för återvunnit tegel. Analyserna kommer dels fokusera på hur rivningsprojektet sker på̊ ett sådant sätt att tegel kan återbrukas och dels på att jämföra återbrukat tegel med vanligt tegel i nyproduktion.

Kostnads- och klimatberäkning kommer också göras på caset ”Utvecklingsprojekt Hållbart byggande” ett byggprojekt där LKF kommer jämföra byggnation med återbrukat material jämfört byggnation utan återbrukat material. Inom denna del kommer av projektet kommer nya lösningar testas inom hållbart byggande. En återbruksinventering kopplad till caset kommer också göras för att undersöka vilka delar som är möjliga att återbruka. Material från de byggnader som ska rivas planeras att användas i utvecklingsprojektet.

Casen er udarbejdet af Lunds Kommuns Fastighets AB

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk