Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Cirkulært Byggeri

I dette tema kan du læse om hvordan danske og svenske kommuner arbejder med at udbyde og implementere cirkulære principper i forskellige slags byggerier. Casene giver konkrete eksempler på, hvordan kommunerne arbejder med at bygge med genbrugsmaterialer, mindske spild af ressourcer, forlænge levetid, og designe med mulighed for adskillelse.

Genbrugsmaterialer i nyt maskinskur

Bornholm skal bygge et nyt maskinskur af genbrugsmaterialer. Maskinskuret tegnes fra start med størst mulig grad af cirkulære løsninger og herefter bliver projektmaterialet udsat for ekstern granskning med henblik på yderligere inspiration til, hvordan der kan implementeres cirkulære løsninger.

Der fokuseres på at definere formuleringer til arbejdsbeskrivelsen af genbrugsmaterialer og arbejdsgange for at bygge med disse, der sikrer at bydende entreprenører har lige vilkår i udbuddet. Bygningen tester og demonstrerer brugen af genbrugsmaterialer i praksis.

Casen er udarbejdet af Bornholm Regionskommune

Lokale genbrugsmaterialer til Vig Festival

I Odsherred Kommune undersøger man mulighederne for at basere dele af Vig festivalen på lokale genbrugsmaterialer. I projektet laves forstudie og samarbejdsaftaler. Hvis der er potentiale, implementeres det eventuelt i festivalen i 2022.

Casen er udarbejdet af Odsherred Kommune.

Renovering og udbygning med cirkulære løsninger gør Musikskole mere bæredygtig

Køges Musikskole skal ombygges og udvides og der projekteres to forskellige løsninger: Et ”traditionelt” projekt, og et ”cirkulært udbud” Når der er fundet en rådgiver, gennemføres projektering og der udarbejdes to sæt udbudsmateriale på samme opgave. Der konkurreres bl.a. på design for adskillelse, selektiv nedrivning og brug af ‘grønt’ beton.

I tildelingen vil der være fokus på dels at få implementeret mest muligt fra den ”cirkulære” tilbudsliste, men samtidig vil det være en forudsætning at overholde den samlede økonomiske ramme for projektet.

Casen er udarbejdet af Køge Kommune.

Bygninger ved ny børnehave forsøges bygge af materialer fra lokale nedrivninger

Slagelse kommune vil skabe et cirkulært loop ved at bygge skure og udeområde omkring en ny børnehave af materialer fra lokale selektive nedrivninger. Det er ambitionen at bygningerne designes ud fra tilgængelige genbrugsmaterialer fra samtidige nedrivninger, fremfor at designe bygningerne og derefter finde de (virgine) materialer, der passer til tegningerne. Kort sagt at tænke materialer før design. Et helt centralt element er at opnå erfaringer med, at skabe et lukket, lokalt kredsløb af materialer mellem nedrivning og nybyggeri.

Casen er udarbejdet af Slagelse Kommune.

To børnehaver bygges med genbrugsmaterialer

Två förskolor ska byggas med inriktning återbruk och cirkulärt byggande. Staden kommer att prova återbrukat tegel från rivningshus för att bygga delar av nya förskolan. Marksten kommer återbrukas och utemiljön ska anläggas med växlighet och stockar och sten istället för tillverkade lekredskap. Golvmattor från spillbitar från andra projekt kommer användas.

Casen er udarbejdet af Helsingborg Kommun. 

Cirkulære løsninger ved udbygning af genbrugsplads

Laholms kommun planerar att göra en upphandling med krav på cirkulära lösningar vid utbyggnaden av en återvinningscentral. Kommunen hoppas kunna genomföra hela eller en del av denna utbyggnad med återbruksmaterial. En grundlig marknadsdialog kommer vara en viktig del i förarbetet till upphandlingen.

Casen er udarbejdet af Laholms Kommun

Partnerne bag projektet  

Kontakt

Projektleder Mette Marie Nielsen mette.marie.nielsen@gate21.dk