Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

I dag står bygninger for 40 procent af materialeforbrug og 40 procent af energiforbruget i EU, og det indlejrede energiforbrug i bygninger er ofte større end energiforbruget forbundet med driften. Samtidig udgør affald fra byggeri og anlæg en tredjedel af de samlede affaldsmængder i Danmark og Sverige.

Cirkulært byggeri kan mindske energiforbruget, de store affaldsmængder samt reducere behovet for at anvende jomfruelige råstoffer – i flere led af byggeriets værdikæde.

Greater Copenhagen har som region et særligt potentiale for at stimulere og udvikle løsninger for cirkulært byggeri, der kan skaleres til nye forretningsmodeller, arbejdspladser og eksport. Ligheder i regionalpolitiske grønne og cirkulære dagsordner og efterspørgsel, og et marked af en betragtelig størrelse er blandt de faktorer, der kan tilføre udvikling af cirkulære løsninger i byggeriet et momentum.

I projektet Circular Builders vil 9 danske og svenske kommuner på tværs af Øresund derfor udnytte deres efterspørgselskraft og rolle som bygherrer til at teste og accelerere cirkulært byggeri.

Frem mod september 2022 vil projektets partnere skubbe på udviklingen og innovationen af cirkulære løsninger i byggeriet gennem to kerneindsatser:

1. Demonstrationsprojekter
Kommunerne vil teste, udvikle, og forankre cirkulære løsninger i 19 konkrete cases, der spænder over hele byggeriets værdikæde. Ved at bruge sin efterspørgselskraft til at stille cirkulære krav i udbud og gennemførsel af nedrivninger, renovering og nybyg, vil partnerskabet demonstrere cirkulære løsninger og bidrage til at reducere bygningernes indlejrede energiforbrug og anvendelse af jomfruelige råstoffer. Gennem samarbejde og dialog med markeds- og civilsamfundsaktører i de konkrete cases, vil kommunerne skubbe på udviklingen af markedet for brugte byggematerialer og cirkulære løsninger fra både efterspørgsels- og tilbudssiden.
Kommunerne vil bruge deres erfaringer med cirkulært byggeri til at opbygge kompetencer internt og implementere og forankre den cirkulære tankegang i den daglige praksis på tværs kommunernes afdelinger, og i de kommunale strategier.

2. Erfaringsudveksling og skalering
Udvikling af løsninger for cirkulært byggeri er i dag vanskeligt at løfte alene indenfor den enkelte kommune. Erfaringsudveksling, kompetenceopbygning og vidensproduktion på tværs af kommune- og landegrænser er afgørende for at skalere den cirkulære efterspørgsel og sikre innovation i markedet. Derfor er den anden kerneindsats koncentreret om erfaringsudveksling gennem et stærkt svensk-dansk lærings- erfanetværk for projektledere, udbudskonsulenter og miljøstrateger mfl. der arbejder med at efterspørge cirkulære løsninger indenfor offentligt byggeri. Netværket tæller deltagere fra 25 offentlige organisationer. Gennem studieture til cirkulære demonstrationsprojekter og workshops med fokus på peer-to-peer videndeling, best practice og oplæg fra andre relevante projekter vil projektet sikre udbredelse af viden og værktøjer samt skalering af løsninger.

Når projektet er omme, har partnerskabet bag projektet løftet kompetencer og praktiske erfaringer med at efterspørge og implementere cirkulære løsninger, og det vil være med til at ruste kommunerne til at stille cirkulære krav i fremtidige byggerier.

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk