Cirkulær Økonomi: Sådan lykkes vi med den grønne omstilling

 

Hvis vi skal lykkes med at begrænse klimakrisen og komme i mål med den grønne omstilling, skal vi ændre den måde, vi producerer og forbruger på i dag. For eksempel er det offentlige forbrug af tekstiler i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden med til at generere minimum 750 ton tekstilaffald, som i dag bliver brændt. Mængden svarer til, at der smides en T-shirt til forbrænding hvert tiende sekund.

Vi skal sige farvel til brug og smid væk-samfundet og byde velkommen til en cirkulær økonomi, hvor vi ­designer produkter til at bevare deres værdi så længe som muligt. At vi reducerer, genbruger eller genanvender alle vores ressourcer, spiller en særlig rolle i forhold til at få den grønne omstilling til at hænge sammen og sikre, at vi ikke skubber miljøproblemer et andet sted hen. Derudover har cirkulær omstilling et stort økonomisk potentiale. Omstillingen vil ikke bare reducere Danmarks materialeforbrug med op til 50 procent, men ifølge tænketanken Ellen MacArthur Foundation kan den også sikre vækst, skabe flere arbejdspladser og øge dansk eksport.

 

Fremtidens kommuner er cirkulære

Partnerskaber om cirkulær økonomi kan for kommunerne være et vigtigt led i at nå lokale mål, for eksempel i forhold til klimastrategier, affalds- og ressourceplaner og grøn erhvervsudvikling. Kommuner og regioner står i en unik position, da de ud over at være myndigheder, der kan igangsætte cirkulære initiativer, også køber ind, forbruger og er medejere af forsynings- og affaldsselskaber. Kommunerne har derfor en enestående mulighed for at drive den cirkulære omstilling – i samspil med affaldsselskaber og virksomheder.

 

Cirkulær økonomi i Gate 21

Cirkulær økonomi og ressourcer har været et fokusområde for Gate 21 siden 2016. Siden da er partnerkredsen om cirkulær økonomi vokset støt. Resttekstiler er blevet til byggematerialer, udtjente vindmøller til støjværn ved motorvejen, byggeaffald er blevet genbrugt og genanvendt, og der er gennemført skalerbare eksempler på cirkulære indkøb.

I projekterne i Gate 21 arbejder partnerne både med cirkulært byggeri og byudvikling, genanvendelse af tekstiler, bioøkonomi og upcycling af fødevarerester, genbrug og reparation, erhvervsaffald og cirkulære indkøb.

Helt konkret arbejder vi med cirkulær økonomi ved at:

 

  • Facilitere cirkulære test og demonstrations­indsatser ­sammen med cirka 15 ­kommuner, fire affaldsselskaber og videnspartnere.

 

  • Drive en indsats for cirkulær forretningsudvikling hos små og mellemstore ­virksomheder ­sammen med cirka 15 ­kommuner, tre videnspartnere og cirka 150 virksomheder.

 

  • Nedsætte et advisory board med fokus på kommuners rolle i cirkulær økonomi, som skal komme med strategiske ­indspark til videre indsatser.

 

  • Etablere et netværk med over 30 kommuner som følge­kommuner. De følger indsatsen tæt, ­modtager løbende viden og inspiration og deltager i masterclasses.

 

Hvordan kommer du i gang med cirkulær økonomi?

Gate 21 har udviklet flere projekter, hvor både kommuner og virksomheder kan komme i gang med cirkulær økonomi og grøn omstilling. Her kan du se to projekter, der kan inspirere og hjælpe dig i gang.

Bæredygtig Bundlinje gør virksomheder grønnere og mere cirkulære

Bæredygtig Bundlinje har allerede nu arbejdet med 130 virksomheder om at udvikle en forretningsmodel med grønne tiltag, der kan mærkes på bundlinjen, og som sikrer en mindre klimabelastning. Kommuner, vidensinstitutioner, rådgivere og brancheorganisationer har stået og står står stadig klar til at hjælpe virksomheder med at indfri de cirkulære potentialer og arbejde konkret med virksomhedens forretningsmodel. Alle virksomheder, der deltager i projektet, bliver tilbudt et skræddersyet forløb inden for et af to spor.

1. Det ene spor er for virksomheder, der vil arbejde med én eller flere temaspecifikke grønne indsatserfor at optimere den nuværende forretningsmodel. Det kan for eksempel handle om at gøre logistikken grønnere, blive skarpere på miljøledelse, optimere emballage og reducere mængden af madspild.

2. Det andet spor er for virksomheder, der vil gå skridtet videre og sætte virksomhedens værdikæde under lup. Formålet er at indfri de cirkulære potentialer i samarbejde med producenter, leverandører og kunder. I dette spor hjælper DTU Circular Business Lab og rådgivere med at udvikle en ny og cirkulær forretningsmodel til din virksomhed.

Vejen til et cirkulært gennembrud i kommunerne

Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til et mere ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genbrugt eller genanvendt. Dét er udgangspunktet for projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

Projektet udvikler og demonstrerer kommunernes styrkepositioner inden for cirkulær økonomi gennem partnerskaber mellem kommuner, affaldsselskaber og virksomheder.

Målet er, at Partnerskab for Cirkulære Kommuner skal være med til at realisere de økonomiske såvel som de miljø- og ressourcemæssige gevinster som omstillingen kan kaste af sig.

Seks konkrete indsatser

Projektets partnere dykker ned i centrale områder som øget ressourceeffektivitet, direkte genbrug, cirkulære indkøb og byggeri og øget genanvendelse af erhvervsaffald. Det sker i seks sideløbende cases.

Læring på tværs

Det er desuden et kerneelement i projektet at sikre læring på tværs af cases og kommuner. Projektets partnere bliver inviteret til tre masterclassses, der skal opbygge deltagernes kompetencer inden for arbejdet med cirkulær økonomi. Forløbet skal bidrage til udviklingen og gennemførslen af projektets cases. Arrangementerne henvender sig til de deltagende kommuner og affaldsselskaber, men er også åbne for projektets følgerkommuner.

Kommunens fire roller i den cirkulære økonomi

Kommunerne har flere centrale funktioner, der spiller en afgørende rolle i omstillingen.Den enkelte kommune er på en og samme tid en virksomhed – der blandt andet står for store indkøb, en forsyner – som medejere af affaldsselskaber, myndighed og katalysator, der igangsætter og driver den cirkulære omstilling.

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler om at udnytte klodens begrænsede ressourcer bedre ved at fastholde materialer og produkter i kredsløb.

I en cirkulær økonomi gælder det først og fremmest om at reducere vores affaldsmængder, for eksempel ved at genbruge produkter i stedet for at smide dem ud og reparere eller udskifte enkeltdele i stedet for at købe nyt.

Her spiller det en rolle, hvordan vores produkter er designet. Er det for eksempel muligt at skille produkterne ad, så de kan repareres? Er produkterne udviklet med lang levetid for øje? Indeholder produkterne genanvendte materialer?

Cirkulær økonomi står i kontrast til den lineære økonomi, hvor vi tager ressourcer op af jorden, bruger dem til at udvikle produkter, som vi smider ud efter endt brug. I en cirkulær økonomi forbliver ressourcerne i kredsløb og bruges igen og igen.

TÆNK HVIS

… bare halvdelen af alle små og mellemstore virksomheder på Sjælland implementerede nogle af de foreslåede indsatser i projektet Bæredygtig Bundlinje (eksempelvis reduktion af madspild eller logistikoptimering). Så kan de samlet spare mere end en million ton CO2 om året. Det svarer til 72.000 danskeres årlige CO2-udledning.

Kilde: Tal er baseret på Danmarks Statistik og effekter i projektet Bæredygtig Bundlinje.