Erhvervssamarbejde

Erhvervsaffald udgør omkring 75 procent af Danmarks samlede affaldsmængder. Mere end en tredjedel af landets affald stammer fra byggesektoren. Fra servicesektoren sendes der hvert år omkring  650.000 kilo affald til forbrænding, hvoraf en tredjedel er organisk affald. Halvdelen af danske virksomheder udsorterer til genanvendelse i én eller flere fraktioner. Fem procent sorterer madaffald.

Der er ikke et stærkt økonomisk incitament for virksomhederne ved udsortering, og det er en kompleks opgave at reducere mængderne af erhvervsaffald og øge værdien af det affald, der genanvendes. En opgave, der ikke løses ved det traditionelle affaldstilsyn alene, men som kræver en koordineret indsats og partnerskaber mellem virksomheder, transportører, genbrugs- og genanvendelsesvirksomheder, affaldsselskaber, kommuner og brancheforeninger.

Herunder finder du cases og konkrete handlingsforslag til øget samarbejde med det lokale erhvervsliv indenfor fire indsatser.

 

Sortering og genanvendelse af affaldet i lokale virksomheder

Indsatsområde

Sortering og genanvendelse af affaldet i lokale virksomheder

Indsats

Sortering og genanvendelse af affaldet i lokale virksomheder

0 handlingskort

Samarbejde med byggesektoren om affaldsfrie byggepladser

Indsatsområde

Samarbejde med byggesektoren om affaldsfrie byggepladser

Indsats

Samarbejde med byggesektoren om affaldsfrie byggepladser

0 handlingskort

Virksomhedssamarbejde om grøn forretningsudvikling

Indsatsområde

Virksomhedssamarbejde om grøn forretningsudvikling

Indsats

Virksomhedssamarbejde om grøn forretningsudvikling

0 handlingskort

Dyk ned i de gode eksempler fra kommuner og regioner herunder

Har du en case, der skal med så tøv ikke med at tage fat i os.

Vælg et tema