Cirkulær Sjælland

Cirkulær økonomi udgør en vigtig byggesten i arbejdet med den grønne omstilling og får stadig større opmærksomhed internationalt, nationalt og regionalt. Med den cirkulære dagsorden åbnes for innovation, nye forretningsområder og eksportpotentialer. Region Sjælland har været på forkant med udviklingen med sine hidtidige indsatser, branchestrukturen, aktørkredsen og den brede geografiske forankring og har rigtig gode forudsætninger for at udnytte sit forspring og blive den toneangivende grønne region.

Målet er at udvikle, konsolidere og skalere udvalgte styrkepositioner indenfor cirkulær økonomi i Region Sjælland og medvirke til:

  * At videreføre og synliggøre realiseringen af Region Sjælland som den toneangivende grønne region.

  * At udvikle 2 markante pilotcases, der tager sit udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner. De 2 pilotcases skal samle kommuner, forsynings- og affaldsselskaber, videnspartnere og virksomheder på tværs af regionen og fungere som afsæt for udvikling og skalering af indsatser indenfor den cirkulære økonomi. Resultaterne herfra skal skabe værdi lokalt, men skal også kunne skaleres til resten af regionen.

  * At understøtte den grønne omstilling gennem bæredygtig udvikling og realisere vækstpotentialerne, der er kortlagt i den grønne vækstanalyse.

  * At mobilisere fælles investeringer og gearing.

Indsatsen er derudover en platform for tværgående kompetenceopbygning og erfaringsudveksling.

KONTAKT

Projektleder
Lærke Møller Toftlund

laerke.moeller.toftlund@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – November 2020

Partnere

Gate 21, Køge Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Kalundborg Kommune, ARGO, Roskilde Universitet (RUC), Dansk Symbiosecenter og Nordisk Center For Lokale Fødevare (NCLF).