Cirkulær Sjælland

Kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland går sammen om udvikle cirkulære og affaldsfrie samfund. 

Det er en bunden opgave at stoppe spild af materialer og fødevarer, at genbruge og genanvende, og at minimere udledningen af CO2 fra vores forbrug. Vi bliver derfor nødt til at ændre måden vi producerer, forbruger og bortskaffer alt fra byggematerialer til fødevarer. Det er en stor omstilling med mange perspektiver i spil og utallige steder at tage fat. Det kræver, at vi går sammen på tværs af perspektiver, fokuserer vores indsatser og arbejder for omstillingen med hvert skridt vi tager. 

For at sikre et cirkulært og affaldsfrit samfund, går kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland nu sammen. 

Partnerene tager fat indsatser inden for to spor i den cirkulære omstilling: Byg brugt og Det store spisekammer. Det gør vi fordi, byggeriet i dag står for 35 procent af al affald der produceres i Danmark. Og fordi vi sammen skal tage stilling til hvordan biomasserester fra vores landbrug og fødevareproduktion bidrager bedst til værdiskabelse i vores samfund. Indenfor sporene har vi afgrænset yderligere og vil i løbet af projektet gennemføre indsatser for at stoppe spild af byggematerialer på byggepladser og udvikle forslag til, hvordan vi kan bruge rester fra landbrug og fødevarefællesskaber til nye fødevareprodukter.

Kontakt

Programleder

Line Bech
line.bech@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – November 2020

Region Sjælland støtter den cirkulære omstilling

Region Sjælland yder et væsentligt tilskud til Cirkulær Sjælland for at sætte fart på det cirkulære gennembrud i regionen. Både fordi energi- og ressourcesystemerne kræver det, men også fordi vi ved, at hvis vi skal bevare de styrkepositioner regionen har indenfor byggeri og bioøkonomi, så skal vi målrette os den fremtid der kalder på nye, cirkulære forretningsmodeller.

Cirkulær Sjælland er grundlagt som en rammeaftale for partnerskaber på tværs af kommuner, affaldsselskaber og videncentre, der vil udfolde, udvikle og udbrede den cirkulære dagsorden. Partnerskaberne skal samles omkring pilotprojekter, der prøver ting af og skaber resultater indenfor afgrænsede indsatsområder. Men også omkring kompetencegivende dialog på tværs, om de forskellige udfordringer og muligheder man ser fra hvert sit aktørperspektiv. Sidst, men ikke mindst, giver rammeaftalen plads til at styrke udbredelse og formidlingen af de mange cirkulære aktiviteter regionen allerede rummer, blandt andet hos Bioøkonomisk Vækstcenter i Guldborgsund, Ressource City Næstved, Nordisk center for lokale fødevarer i Odsherred og Symbiosecenteret i Kalundborg.