BO-HUS: Fra byggeplads til palads

Som en del af Byg Brugt-indsatsen i Cirkulær Sjælland vil Business Lolland-Falster udvikle en eller flere forretningsmodeller, der kan give private virksomheder mulighed for en mere miljøvenlig og ressourceeffektiv håndtering af byggematerialer, der samtidig betaler sig.

En af de virksomheder, der oplever at sende ubrugte byggematerialer til deponi, er BO-HUS. Byggevirksomheden har arbejdet for at indsamle og opbevare rest-materialerne, men mangler en holdbar model til at håndtere og afsætte materialerne.

I samarbejde med BO-HUS og andre relevante aktører vil Business Lolland-Falster indsamle viden om materialernes flow på byggepladserne, kortlægge materialernes værdikæde – fra produktion over leverandører til de ender som affald – og undersøge mulige salgskanaler.

Løsningerne kunne være web- eller app-baserede afsætningskanaler, eller udvikling af indsamlingsnetværk mellem lokale virksomheder.

Udover at give virksomhederne adgang til en mere bæredygtig håndtering af byggematerialer, er det også et mål i projektet at knytte borgere på kanten af arbejdsmarkedet til løsningerne, for eksempel til de nødvendige logistikopgaver. Her ligger en ressource, der kan være med til at skabe værdi – for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.

Problem: Nye materialer bliver til affald

Alt for ofte ender byggematerialer der er til overs på byggepladser, som affald. For virksomhedsejeren kan det være frustrerende at smide helt nye, værdifulde og ofte fuldt brugbare materialer i containeren. Men det er dyrt at indsamle, transportere, sortere og opbevare materialerne.

Der kan være mange årsager til, at byggepladserne ender med store mængder restmaterialer. Mange byggemarkeder tager ikke materialer tilbage, når først emballagen er brudt. Virksomhederne kan brænde inde med paller med materialer, hvoraf kun få er brugt. Der kan også være tale om, at bygherre undervejs i processen ændrer ønsker til byggeriets udførelse og fx vinduer bestilt på mål derfor pludselig er til overs.

”Mange virksomheder må i dag smide ubrugte byggematerialer ud. Det skal vi gøre noget ved. For os er det afgørende, at løsningen bidrager til tre bundlinjer på én gang – den økonomiske, den bæredygtige og den sociale.”

– Mads Stærk, Business Lolland-Falster

Kontakt

Mads Stærk
Forretningschef Industri og Anlæg ved Business Lolland-Falster

mst@businesslf.dk