Cirkulære indsatser på byggeområdet i Lejre Kommune

I Lejre Kommune ser vi bæredygtig vækst som en af vores kerneopgaver. For at sikre den bæredygtige vækst vil vi forstærke samspillet mellem erhverv, iværksætteri og bosætning. Og der er i den forbindelse store muligheder i at sætte fokus på genbrug og bæredygtighed i byggeriet.

I Cirkulær Sjælland vil vi skabe grundlaget for et samarbejde med byggevirksomheder i kommunen om at øge de cirkulære indsatser i byggeriet. 

Indsatsen kræver først og fremmest, at vi får et overblik over hvilke ressourcer, der er i byggeaffaldet. Hvor mange er der? Hvem producerer det? Hvilken værdi har det? Og hvilke lovgivningsmæssige og praktiske udfordringer er der forbundet med at øge cirkulariteten af de værdifulde rester? Kortlægningen af ressourcerne bliver udgangspunktet for det efterfølgende arbejde, hvor vi vil udvide dialogen og samarbejdet med byggevirksomhederne.

Der er målet, at vi med den nye viden, formulerer konkrete indsatser, der kan vedtages som en del af Lejre Kommunes affaldsplan efter Cirkulær Sjælland-projektet er afsluttet.

Byggeriet i fokus i Lejre Kommune

Lejre Kommune er en bosætningskommune, som gennem en årrække har oplevet en stor tilflytning, blandt andet til en række bofællesskaber med økologi og bæredygtighed som grundsten for fællesskabet. Byggeriet fylder således meget i Lejre Kommune. Samtidig står bygge- og anlægssektoren for et ud af fem private fuldtidsjob i Lejre Kommune, og er således også en væsentlig del af kommunens erhvervsstruktur.

På affaldsområdet har Lejre Kommune i 2018 indført en omfattende husstandsindsamling af fem fraktioner (rest, mad, plast, metal og papir/karton). Den nye ordning har bidraget til, at Lejre Kommunes genanvendelsesprocent for affald fra husholdninger når de nationale måltal på 50 procent i 2022. Skal flere potentialer for recirkulering af affald realiseres i den kommende affaldsplansperiode kan kommunen fremadrettet ikke nøjes med at fokusere på husholdningernes affald. Derfor er et samarbejde med private affaldsproducenter nødvendigt.

”Vi vil udvikle to til tre indsatser, der kan blive en del af den næste affaldsplan. De cirkulære indsatser skal bidrage til kommunens arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål.”

– Malene Krogh, Lejre Kommune

Kontakt

Malene Krogh
Affalds- og Genbrugsmedarbejder i Lejre Kommune

krma@lejre.dk