Den cirkulære byggeplads i Køge

Køge Kommune ønsker et større fokus på bæredygtigt byggeri. I forbindelse med den store byggeaktivitet i kommunen, bliver der etableret en lang række byggepladser i årene fremover og en af de udfordringer som kommunen har identificeret, er de store mængder af byggevarer og byggematerialer, som ofte er i overskud på byggepladserne.

Ofte bliver disse byggevarer og -materialer ikke benyttet på byggepladsen eller andre steder efterfølgende. Derved går store mængder ubrugte byggevarer og -materialer til spilde.

I Cirkulær Sjælland samarbejder Køge Kommune med ARGo om etablering af et genbrugsbyggemarked på genbrugspladsen i Køge. 

Derudover ønsker Køge Kommune at undersøge mulighederne for at udvikle et koncept, hvor overskudsmaterialer på byggepladserne kan anvendes i nye byggerier. På den måde vil størst mulige mængder blive genbrugt og genanvendt fremfor sendt til forbrænding og deponi. Det sker i samarbejde med ARGO og Connect Køge. 

Der er målet, at Køge Kommune skal kunne benytte viden og konkrete erfaringer fra casen til at afprøve konceptet på byggepladser i kommunen efter Cirkulær Sjælland-projektet er afsluttet.

Stor vækst i Køge

Køge Kommune står i disse år foran en stor udviklingsproces, som vil være med til at skabe vækst i lokal- og hovedstadsområdet. Der vil skabes nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser og nye bæredygtige byrum. Særligt Køge Nord vil være driver for denne udvikling.

Køge Nord bliver en af Hovedstadens nye bæredygtige bydele og over de kommende år vil området udvikle sig til en stationsnær bydel med kontorbyggeri, boliger, erhverv og en udvidelse af Skandinavisk Transportcenter.

”Når vi bygger nyt skal vi som udgangspunkt tænke på at materialerne skal bruges igen når bygningen skal fornyes eller rives ned en gang i fremtiden.”

– Jacob Skjødt Nielsen, Køge Kommune

Kontakt

Jacob Skjødt Nielsen
Køge Kommune

jacob.s.nielsen@koege.dk