Gensalg hos ARGO – også af brugte byggematerialer

Der afleveres store mængder af genbrugelige byggevarer og -materialer på ARGOs genbrugspladser. I dag bliver de store mængder primært sendt til genanvendelse eller forbrænding, men ARGO ønsker at bidrage til den cirkulære omstilling af samfundet, og derfor skal disse byggevarer og -materialer i højere grad anvendes til direkte genbrug eller indgå i upcyclingsaktiviteter.

Argo vil i forbindelse med Køge Genbrugsplads udvikle og afprøve et nyt koncept for indsamling og videresalg af byggevarer og byggematerialer.

Formålet er at skabe muligheder for, at en større del af disse varer og materialer bliver kanaliseret videre til borgere, institutioner, foreninger eller virksomheder, der på forskellig vis kan udnytte materialerne, og dermed på ny skabe værdi. Det er målet at opbygge et stærkt partnerskab med lokale håndværkere, som kan være leverandører af ubrugte byggevarer og -materialer og borgere, som vil kunne bruge materialerne igen.

ARGO skal kunne benytte viden og konkrete erfaringer fra konceptet til potentielt at skalere og sprede til andre kommuners genbrugspladser i ARGOs opland.

Succes med Gensalg

ARGO har allerede succes med det direkte genbrugskoncept ”Gensalg”, hvor der på flere genbrugspladser er etableret butikker, hvorf borgere har mulighed for at købe de ting og produkter, som bliver afleveret på genbrugspladserne og som er for gode til at smide væk.

Inden produkterne sælges i butikkerne bliver de gengjort, og hvis det er nødvendigt, bliver de sat i stand og repareret. Butikkerne drives på samme måde som en socialøkonomisk virksomhed, hvor udsatte personer på arbejdsmarkedet får mulighed for blandt andet jobprøvning.   

Kontakt

Finn Kjær
Genbrugschef hos ARGO

fk@argo.dk