Symbioser på byggepladsen

Arbejdet med at sortere restprodukterne fra byggepladser og sikre, at de bliver genanvendt er ofte en forstyrrende og fordyrende aktivitet. Det tager tid, og der er vigtige deadlines, der skal overholdes, ellers er der dagbøder. Hertil kommer fejlleverancer, og at der ofte bestilles lidt ekstra materialer hjem, da det også er dyrt at løbe tør midt i processen.

I Cirkulær Sjælland vil Dansk Symbiosecenter screene udvalgte byggefirmaer og byggepladser for at identificere restprodukter fra byggepladser, der kan genanvendes, enten som de produkter de er eller som kan opgraderes og indgå i nye sammenhænge.

Vi vil også arbejde med at få indraget socialøkonomiske virksomheder, som med fordel kan håndtere opgaven med at udtage restprodukter og videreformidle dem til ny anvendelse. 

Bag om Dansk Symbiosecenter

Kalundborg Kommune og Dansk Symbiosecenter samarbejder tæt med virksomhederne i kommunen, og særligt med de virksomheder der er medlemmer af Kalundborg Symbiose.

I Dansk Symbiosecenter har vi mange års erfaring med analyser af virksomheders reststrømme, og i gennemførelse af analyser der skal vise hvordan virksomheders restprodukter kan blive værdifulde råvarer.

Dansk Symbiosecenter har udviklet redskaber til screening af virksomheder, for at finde værdifulde restprodukter og bringe dem ind i nye værdikæder.

”Vores indsats står på to ben. Vi skal dels hjælpe byggepladser med at finde ud af, hvordan restmaterialer kan trækkes ud, uden at det forsinker eller fordyrer processen og dels undersøge, hvordan vi kan inddrage socialøkonomiske virksomheder.”

– Johan Ib Hansen, Dansk Symbiosecenter

Kontakt

Johan Ib Hansen
Seniorprojektleder i Dansk Symbiosecenter

johanib.hansen@kalundborg.dk