Det store spisekammer

I Det store spisekammer vil vi bidrage til et samfund, hvor spiselige rester fra vores fødevareproduktion bliver udnyttet bedre end i dag. Derfor omdanner vi fødevarerester til nye velsmagende produkter, der kan sættes i produktion på en økonomisk bæredygtig måde. Det sker gennem stærke samarbejder mellem kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

I fremtiden vil vi med stor sandsynlighed bruge biomasse til langt flere ting end vi gør i dag. Det kan for eksempel erstatte oliebaserede tekstilfibre og dét, vi i dag kender som plastik. I løbet af få år vil vi formentlig også øge brugen af biogas og fjernvarme baseret på biomasse markant. Udfordringen er, at biomasse er en begrænset ressource, som er afhængig af vores landbrugs arealer, energiforbrug og nødvendige næringsstoffer. Derfor er det afgørende, at vi udnytter al biomasse på den mest optimale måde.

Biomassens værdi

Vi kan vurdere biomassens værdi ud fra et økonomisk perspektiv – hvordan får vi flest penge for biomassen? Er det i medicinal- eller
kosmetikindustrien? Mad og foder? Eller er det ved at udvikle biogas til transport? Vi kan også anlægge et bæredygtighedsperspektiv – hvordan fortrænger vi mest CO2 og reducerer miljøpåvirkningen mest muligt?
De to perspektiver leder ofte til forskellige svar, men det er vigtigt at have begge for øje. I Det store spisekammer stiller vi skarpt på de store restmængder fra den eksisterende fødevareproduktion. Ud fra et bæredygtighedsperspektiv er der er et stort potentiale i at udnytte biorester i nye fødevarer, hvis det fortrænger en anden ellers ressourcekrævende produktion. Men der er også forretningsmuligheder og økonomiske gevinster at hente for iværksættere og producenter. Den måde at arbejde på er stadig ny i fødevarebranchen, og vi tror på, at vi kan være med til at vise vejen gennem gode iværksættereksempler.

 

Studie: Det store spisekammer

For at skabe et solidt viden- og perspektiveringsgrundlag at arbejde ud fra, har Roskilde Universitet lavet studiet Det store spisekammer. Det store spisekammer er en tekst, der handler om fødevarer, organiseringer, fortællinger og landskaber. Teksten sammenfatter et kvalitativt og tværfagligt studie af forskellige bioøkonomiske og cirkulære samarbejder blandt fire forskellige fødevareproducenter på Sjælland.

I samtaler med disse aktører har vi talt om restprodukter, ressourcer, samarbejde, lokalsamfund, bæredygtighed, værdier, udfordringer, og meningsfuldhed. Selvom recirkulation kan lyde grønt og nobelt er det en væsentlig pointe, at rest- og højværdiprodukter, deres proces og udvikling, må gennemgå samme biosociale og økopolitiske overvejelser og vurderinger, som andre fødevareproduktioner i denne tid.

Studiet er lavet af: Emmy Laura Perez Fjalland og Thomas Budde Christensen, Roskilde Universitet, Februar 2020

Find studiet her > 

 

Bæredygtighed i fødevareproduktionens værdikæder 

I samarbejde med Anders Devantier fra Madeclear har Cirkulær Sjælland planlagt og gennemført undervisning om bæredygtighed i fødevareproduktionens værdikæder, målrettet studerende i Fødevarer og Ledelse på Absalon Professionshøjskole.

Du kan lade dig inspirere af oplæg og værktøjerne til udvikling af bæredygtig fødevareinnovation:

Oplæg >

Værktøjer > 

Spørgsmål?

Projektleder 
Lærke Møller Toftlund

laerke.moeller.toftlund@gate21.dk 
+45 2498 5722

Partnere i Det store spisekammer

Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Guldborgsund Kommune, RUC, Nationalt Center for Lokale Fødevarer og Absalon Professionshøjskole