Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os

Projektledelse

Lærke Møller Toftlund
laerke.moeller.toftlund@gate21.dk / 2498 5722
Gate 21

 

Presse og kommunikation

Anne Vestrup
anne.vestrup@gate21.dk /  3169 8416
Gate 21

 

Byg Brugt

Case: BO-HUS – Fra byggeplads til palads
Mads Stærk 
mst@businesslf.dk
Business Lolland-Falster

Case: Cirkulære indsatser på byggeområdet i Lejre Kommune
Malene Krogh
krma@lejre.dk
Lejre Kommune

Case: Den cirkulære byggeplads i Køge
Jacob Skjødt Nielsen
jacob.s.nielsen@koege.dk
Køge Kommune

Case: Gensalg hos ARGO – også af brugte byggematerialer
Finn Kjær
fk@argo.dk
ARGO

Case: Symbioser på byggepladsen
Johan Ib Hansen
johanib.hansen@kalundborg.dk
Dansk Symbiosecenter

 

 

 

Projektets varighed

Januar 2019 – November 2020

Region Sjælland støtter den cirkulære omstilling

Region Sjælland yder et væsentligt tilskud til Cirkulær Sjælland for at sætte fart på det cirkulære gennembrud i regionen. Både fordi energi- og ressourcesystemerne kræver det, men også fordi vi ved, at hvis vi skal bevare de styrkepositioner regionen har indenfor byggeri og bioøkonomi, så skal vi målrette os den fremtid der kalder på nye, cirkulære forretningsmodeller.

Cirkulær Sjælland er grundlagt som en rammeaftale for partnerskaber på tværs af kommuner, affaldsselskaber og videncentre, der vil udfolde, udvikle og udbrede den cirkulære dagsorden. Partnerskaberne skal samles omkring pilotprojekter, der prøver ting af og skaber resultater indenfor afgrænsede indsatsområder. Men også omkring kompetencegivende dialog på tværs, om de forskellige udfordringer og muligheder man ser fra hvert sit aktørperspektiv. Sidst, men ikke mindst, giver rammeaftalen plads til at styrke udbredelse og formidlingen af de mange cirkulære aktiviteter regionen allerede rummer, blandt andet hos Bioøkonomisk Vækstcenter i Guldborgsund, Ressource City Næstved, Nordisk center for lokale fødevarer i Odsherred og Symbiosecenteret i Kalundborg.