Viden

Her deler vi viden fra og på tværs af projektets partnere

Webinar: Byg brugt i et Cirkulært Sjælland

Den 18. november 2020 kunne alle interesserede møde Byg Brugt-partnerskabet. Partnerskabet, der består af kommuner i Region Sjælland, erhvervsfonde, RUC og affaldsselskabet ARGO, har sammen arbejdet for at finde nye veje til at stoppe spild af byggematerialer. De har udforsket, hvilken rolle kommuner og affaldsselskaber kan spille, hvilken indflydelse de har på andre led af værdikæden, og hvordan de kan skabe et fundament af erfaringer, der kan skaleres til større indsatser i fremtiden.

Du kan finde alle dagens præsentationer ved at klikke på oplæggene herunder: 

Du kan se – eller gense – webinaret her

 

Det Grønne Hus i Køge

 

Inspirationsnotat til ressourcescreening: Affald fra byggepladser og byggevirksomheder

Notatet er udarbejdet af Dansk Symbiosecenter i regi af Cirkulær Sjælland. I notatet gennemgår Dansk Symbiosecenter nogle af de erfaringer de har gjort sig om, hvordan affaldet på byggepladser opstår, hvordan det håndteres, og hvordan det bortskaffes.

>Find notatet her

 

Erfaringsopsamling: Screening af byggepladser og byggevirksomheder

Notatet, der er udarbejdet af Dansk Symbiosecenter i regi af Cirkulær Sjælland, har til hensigt at beskrive hvordan screeningsværktøjet, som er udviklet i projekt ”Rest til Ressource”, kan bruges til at screene byggepladser og byggevirksomheder.

>Find notatet her

 

Byg brugt: Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer

Studiet kortlægger potentialer og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer, dykker ned i danske erfaringer og ser på forskellige typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger.

Udarbejdet af Thomas Budde Christensen og Martin Visby Buchard, Roskilde Universitet.

>Find studiet her

 

Systemtænkning og cirkulær økonomi for byggeaffald i Lejre Kommune

Workshop: Formålet er anvende systemanalyse til at udpege konkrete initiativer og målsætninger for byggeaffaldet i Lejre Kommune, som kan integreres i den nye affaldsplan.

>Find Metabolics præsentation her

Partnere

Cirkulær Sjælland er et partnerskab mellem kommunerne Guldborgsund, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred og Slagelse samt ARGO, Roskilde Universitet, Business Lolland-Falster, Dansk Symbiosecenter, Ressource City, Nationalt Center For Lokale Fødevarer og Absalon Professionshøjskole.

Projektet drives af Gate 21.