af | okt 4, 2016

Invitation til temagruppe: Forum for Bæredygtige Indkøb har nu åbent for tilmeldinger til nye temagrupper inden for Cirkulære og Innovative Indkøb.

Invitation til temagruppe

Forum for Bæredygtige Indkøb har nu åbent for tilmeldinger til nye temagrupper inden for Cirkulære og Innovative Indkøb. Temagrupperne er din mulighed for at være med i et fagligt fællesskab, hvor du selv kan præge dagsordenen, og hvad der skal arbejdes med inden for det overordnede tema. Formålet med grupperne er i fællesskab at sætte fokus på samspillet mellem offentlige indkøbere og private leverandører inden for grøn innovation og markedsdialog.

Temagrupperne er en del af projektet CLEANTECH TIPP, hvor Gate 21 arbejder sammen med en række partnere om at få udbredt indkøb som et strategisk redskab i den grønne omstilling. Der er planlagt fire til fem møder frem til foråret 2017. De præcise datoer fastsættes, efter tilmeldingerne er kommet ind.

Man kan tilmelde sig og stille spørgsmål til Nina Errboe på ne@planmiljoe.dk.

Læs mere her

Hvorfor cirkulære indkøb?

Indkøbsområdet er i udvikling. Flere og flere bliver bevidste om mulighederne i at samarbejde og nytænke den rolle, som indkøb spiller. Men det kan være svært for indkøbere at integrere tankerne bag den cirkulære økonomi – især når indkøbspolitikken skal gå hånd-i-hånd med de øvrige dagsordener i organisationen. Imens står leverandørerne og venter på, at indkøberne tager den cirkulære dagsorden til sig – deres incitament til at producere cirkulære produkter afhænger af efterspørgslen.

Derfor er det relevant både for offentlige og private indkøbere samt leverandørerne at sætte sig sammen og fokusere på de muligheder, der er på området. Hvilke produktområder kan indkøberne med fordel lave ”cirkulære udbud” på? Hvordan kan udbudskriterierne skrues sammen, så man opnår den ønskede effekt? Og hvilke faldgruber kan der være?