Bliv klædt på til cirkulært byggeri på 60 minutter

Hvordan planlægger du som bygherre et cirkulært byggeri? Kan du skabe et overblik over genbrugsmaterialer gennem screeninger, data og materialepas? Og hvad er erfaringerne med genanvendelse af beton og lokal anvendelse af jord?

De spørgsmål forsøger vi at besvare, når CityLoops inviterer til en webinarrække, der stiller skarpt på praksisnære erfaringer med cirkulært byggeri og præsenterer konkrete værktøjer, som andre bygherrer kan få glæde af.

De fire webinarer i rækken vil have selvstændige temaer, men du kan med fordel deltage i dem alle og komme med fra planlægningsfasen af byggeriet til den konkrete genanvendelse af beton og jord. 

Målgruppen for webinarerne er medarbejdere i regioner og kommuner, der arbejder med genbrug og bedre genanvendelse i byggeri og anlæg. 

 

#1 Sådan planlægger du cirkulært byggeri

30. august
09:00 – 10:00

I dette webinar dykker vi ned i kommunernes arbejdsgange, og undersøger, hvordan man ved hjælp af værktøjer kan få genbrug af byggematerialer integreret i byggeprojekter.

Vi vil få præsenteret metoder og værktøjer. Blandt andet guidelines til beslutningstagere i planlægning, som er udarbejdet af RUC i regi af projektet CityLoops.  

Du vil også høre, hvordan Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune med hver deres tilgang indarbejder cirkulær økonomi i byggeriet.

 

#2 Sådan screener du bygninger, håndterer data og laver materialepas

5. september
09:00 – 10:00

Ressourcekortlægninger er en af nøglerne til at lykkes med cirkulært byggeri. Og heldigvis findes der gode erfaringer med netop det. Til dette webinar præsenterer vi værktøjer og metoder til screening og kortlægning. 

Vi får også input til, hvordan kortlægningen og selektive nedrivninger kan udbydes, og hvordan data og materialepas kan bane vejen for mere genbrug i byggeriet.

 

#3 Sådan genbruger og genanvender du beton

21. september
09:00 – 10:00

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Og genbrug og genanvendelse af materialet kan blive kilden til store reduktioner i byggeriets klimaaftryk. 

I dette webinar får vi indblik i mulighederne for at bruge betonen igen gennem konkrete erfaringer fra Roskilde og Høje-Taastrup. Vi hører om realiserede projekter, udfordringer og dykker ned i business casen. 

Vi gennemgår også et værktøj til at beregne CO2-effekten ved at genbruge og genanvende beton og andet bygge- og nedrivningsaffald.

Deltag her.  

 

#4 Sådan genanvender du jord i et byggeprojekt

28. september
09:00 – 10: 00

Hvert år flyttes millioner tons jord rundt i Danmark. Når der bygges og anlægges nyt, bliver der ofte kørt opgravet jord væk og tilført nye råstoffer langvejsfra. Transporten og behovet for nye råstoffer er omkostningstungt, belastende for klimaet og udgør et stort træk på knappe ressourcer. Kommunerne kan spare både penge og CO2 ved at bruge jord fra egne byggerier på nye måder.

Vi graver os ned erfaringer med lokal genanvendelse af jord i Høje-Taastrup, jordbalance i Roskilde og ser på, hvordan et prognoseværktøj og en CO2-beregner kan understøtte indsatserne. Se program.

Tilmeld dig her. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 821033.

KONTAKT

Projektleder Josephine Hasling Mikkelsen 

josephine.mikkelsen@gate21.dk