Caseportrætter

Behovsanpassad Avfallstömning i Nordvästra Skåne

Det kommunala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) avsöker ”ondemand” lösningar för framtidens digitaliserade avfallssektor.

Bornholm kobler innovation og udbud

Hvordan håndteres affald i et relativt lille ø-samfund som Bornholm? Kan det forsvares, at fraktioner som plast, metal og organisk affald behandles på øen, eller skal det kildesorterede affald transporteres væk med færgen? Hvordan udbyder vi fremtidens moderne affaldsindsamling og -håndtering samtidig med at vi løbende sikrer innovation?

Vems roll är det att lösa ett systemfel som matsvinn?

Malmö stad har undersökt hur kommuner kan stimulera fram en lösning. Det växande samhällsproblemet med matsvinn ligger till stor del hos den privata sektorn, men trots det kan offentliga aktörer ta en aktiv roll i utvecklingen av hållbara lösningar, genom skapandet av en efterfrågan om minskat matsvinn, som katalysator.

Bryd din innovationsproces ned

Høje-Taastrup Kommune har en ambition om at mindske brugen af nye materialer, når de bygger nyt. De vil være bedre til at genanvende byggematerialer. Kommunen har både nedrivnings- og byggeprojekter planlagt, så der er både byggematerialer at hente og nybyggeri, de kan bruges i. Men det kræver nytænkning af kommunens processer.

Innovationspartnerskaber er katalysator til udvikling

Samarbejdet mellem private firmaer og Frederiksberg Kommune har resulteret i helt nye, innovative løsninger, der mindsker risikoen for oversvømmelser i byen. På 1 ½ år er de gået fra de første markedsdialoger, til udvikling, test, implementering og ikke mindst indvielse.

Caseportrætter i Cleantech TIPP

Indæst tekst om caseportrætter

Gør offentlige indkøb innovative

I Danmark køber det offentlige ind for 310 milliarder kroner om året, og de penge kan bruges langt mere innovativt, til gavn for kommunernes bæredygtighedsmål.

“Det ska koste når man ikke er miljøsmart”

I Helsingborg kører et unikt forsøg med hentning af affald som en “on demand”-tjeneste. Målet er mere affaldssortering og lavere afgifter til borgerne