Metode

Projektet vil udfordre kommunerne til at bruge indkøbsprocessen og offentlige-private samarbejder som strategiske redskaber, der kan støtte op om kommunernes udviklingsstrategier. Det skal hjælpe kommunerne til at nå deres målsætninger på klima- og energiområdet.

Det er nyt for mange kommuner og organisationer at tilgå en udbudsproces mere innovativt. Samtidig er der i praksis forskel på dansk og svensk fortolkning af EU’s udbudsdirektiv, hvilket skaber udfordringer med at arbejde grænseregionalt.

Målet er, at hele indkøbsprocessen bliver omdannet til at kunne indeholde en innovationsproces, som er et udgangspunkt for, at der kan ske en udvikling af nye løsninger på markedet.

Forventede resultater

Cleantech TIPP vil skabe erfaringer med at drive en målrettet innovationsproces mellem offentlige og private parter, hvor der samarbejdes om opgaveløsningen. Der bliver udviklet nye værktøjer igennem hele processen baseret på fælles erfaringer. På den måde bidrager casene til en større indsigt i drivkræfter og barrierer, som gør sig gældende for denne type af innovationssamarbejder.

De selvstændige OPI-projekter skal samtidig udvikles og evalueres med øje for kommercialisering og skalering for at sikre, at løsningerne er konkurrencedygtige. Test og demonstration kan være en måde at gøre det på. Casene skal afgøre hvilke tests, der skal opstilles for at bekræfte potentialet for skalering og kommercialisering, og hvorvidt løsningen er rentabel.

Brug ny udbudslov til innovation

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12

Innovative grønne udbud: Hva’ mæ’ kulturen?