Verdensmål

Vi arbejder aktivt med mål nr. 9 – Industri, innovation og infrastruktur. I Cleantech TIPP spiller danske og svenske kommuner og organisationer ind og bidrager til at skabe nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer (f.eks klimatilpasning, affald, symbioser og bygninger). Samtidig er Cleantech TIPP et erhvervsrettet initiativ, hvor offentlige og private går sammen, hvilket kan medføre eksportmuligheder.

 

Cleantech TIPP arbejder aktivt med mål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. De nuværende markedsmekanismer og forretningsmuligheder motiverer ikke nok til en frigivelse af virksomheders potentiale for at skabe nye bæredygtige forbrugs- og produktionssystemer. Cleantech TIPP kigger på hvordan vi kan accelerere nye løsninger og sætte fart på innovation samt motivere til bæredygtighed.

Projektet spiller positivt ind ved at:

  • fremme bæredygtige offentlige indkøb gennem national politik og praksis
  • motivere virksomheder til at agere bæredygtigt og informere om initiativer
  • sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald.

 

Læs mere om FNs 17 mål for bæredygtig udvikling

 

Innovation on Demand

32 sider med artikler og cases om innovation og offentlig-private partnerskaber