Værktøjer

Innovation on Demand

32 sider med artikler og cases om innovation og offentlig-private partnerskaber

Innovation i klimatilpasningen

Innovation er vigtig for klimatilpasningsindsatsen. Den skal sætte os i stand til at møde en klimafremtid, som er markant forskellig fra det, som det moderne menneske hidtil har oplevet. I vores del af verden vil der komme mere vand fra alle sider, mere varme og kraftigere vinde. Der hersker stor usikkerhed om omfanget af disse ændringer på lang sigt, men større risici og øget sårbarhed er vilkår, der skal håndteres.

Grøn vækst og symbioser

Det gode spørgsmål er: Når symbioser åbner for så markante gevinster, hvorfor er Danmark ikke allerede spækket med symbioser? Og dernæst: Hvordan kan vi lære af Kalundborg og andre og skabe langt flere symbioser, hvor virksomheder går sammen om at bruge hinandens overskydende ressourcer?

Markedsdialog styrker den grønne omstilling

Få inspiration til hvordan du kan bruge markedsdialog som metode til at skabe overblik over eksisterende løsninger og sammenhæng mellem dine udviklingsopgaver og jeres offentlige indkøb.

Innovationspartnerskaber

Gode råd og erfaringer med gennemførelse af innovative udviklingspartnerskaber i forbindelse med udbud

Virksomhedernes erfaringer og perspektiv

Erfaringer og perspektiv på OPI-samarbejder fra de virksomheder, der har deltaget i Cleantech TIPP

OPI-håndbog - dansk

Denne håndbog er til offentlig myndigheder, som har valgt eller overvejer at igangsætte et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) sammen med private virksomheder og/eller vidensinstitutioner.

OPI-handbok - svenska

OPI-guide - svenske myndigheder

Denna guide vänder sig i första hand till den offentliga aktören i ett OPI, det vill säga den part som är problemägare och som har ett behov av att en lösning utvecklas. Guiden är således skriven utifrån dennes perspektiv, men även en privat aktör kan ha nytta av informationen här i för att skapa sig en förståelse för hur upphandling via ett OPI går till.

OPI-aftaleskabeloner

I projekterne Cleantech TIPP og Lighting Metropolis, er der sammen udviklet en fælles OPI-aftale skabelon, som er brugt til at søsætte en række offentlig-private innovationssamarbejder i både Danmark og Sverige.

OPI-aftaleskabelon - dansk

OPI-aftaleskabelon - svensk

OPI-aftaleskabelon - svensk/dansk

Værktøjer

Her på siden kan du finde de mange værktøjer, som er udviklet i Cleantech TIPP. Du kan blandt andet finde cases, guides og skabeloner, der kan hjælpe dig igang med OPI.

Videoer

Se video fra konkrete løsninger, anbefalinger eller konferenceoplæg.