Metodik och processer

Projektet ska inspirera kommunerna att nyttja inköpsprocessen och samarbete mellan offentliga och privata aktörer som ett strategiskt redskap i kommunens övergripande utvecklingsstrategi. Det i sin tur ska hjälpa kommunerna att nå sina målsättningar inom klimat- och energiområdet.

För många kommuner och organisationer är det nytt att kunna tillgå en mer innovationsvänlig upphandlingsprocess Samtidigt innebär skillnader i dansk och svensk tolkning av EU:s upphandlingsdirektiv en utmaning för gränsregional samverkan över sundet.

Målsättningen är att hela inköpsprocessen ska styras om till att också inkludera en process kring hållbar innovation för att sporra en utveckling av nya lösningar på marknaden.

 

Pilotprojekten ska lotsas genom följande tre faser:

Marknadsdialog, offentlig-privat innovationssamarbete (OPI) och test fas

Förväntade resultat

Cleantech TIPP kommer att generera erfarenheter av hur en målstyrd innovationsprocess går till mellan aktörer i offentlig och privat sektor där man försöker lösa uppgiften tillsammans. Nya verktyg ska utvecklas i varje steg i processen baserat på de gemensamma erfarenheter som dras under arbetets gång. I den meningen bidrar pilotprojekten till en ökad insikt om de drivkrafter och barriärer som påverkar innovationssamarbetet.

Samtidigt ska OPI-projekten självständigt utvecklas och utvärderas med sikte på en kommersialisering och skalbarhet av lösningen för att säkerställa att den är konkurrenskraftig. Tester och demonstration kan vara ett sätt att göra det på. Pilotprojekten avgör vilka tester som behöver genomföras för att bedöma om lösningen har potential för kommersialisering och huruvida lösningen är lönsam.

Få fif og TIPP til din proces

Brug ny udbudslov til innovation

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12

Innovative grønne udbud: Hva' mæ' kulturen?