Arrangementer og nyheder

Få overblik over de seneste nyheder og aktiviteter i Cleantech TIPP


OPI aftaleskabelon på svensk og dansk

Med hjælp fra to advokatfirmaer har Cleantech TIPP oversat den danske OPI-aftaleskabelon. Den findes nu både på dansk, svensk og dansk/svensk. Det gør samarbejde på tværs af Øresund muligt.

Du kan læse mere og hente aftaleskabelonerne her.


OPI faktaark på svensk og dansk

Cleantech TIPP har nu også lavet et faktaark om OPI på svensk og dansk. Hent dem her:

svensk faktaark

dansk faktaark


Faktaark på svensk og dansk

Cleantech TIPP har lavet et faktaark på svensk og dansk. De fortæller kort om projekt og metode og præsenterer de otte cases. Print dem og brug dem til jeres arrangementer, eller vedhæft dem når I inviterer til markedsdialog eller andet.

Svensk faktaark

Dansk faktaark


Brug ny udbudslov til innovation

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv
(Danske Kommuner, juni 2017)

Da udbudsloven trådte i kraft, glædede mange sig over de nye muligheder for innovation. Flagskibet, innovationspartnerskabet, fremhævede Kammeradvokaten som ”et nyt værktøj for progressive ordregivere”. Siden er det gået trægt. Men nu samler flere kommuner handsken op. Deres første spæde erfaringer er vigtige at brede effektivt ud, så virksomheder og borgere kan få glæde af de gevinster, som innovative indkøb kaster af sig. Virksomhederne vil gerne.

Læs hele artiklen


FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs mål nr. 9 og nr. 12.

Læs mere om projektets indsats


Spænd den grønne indkøbsmuskel og skab innovation

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv (15.01.2017)

Danmark har en økonomisk muskel i sværvægtsklassen på 310 milliarder årligt. Så meget køber det offentlige årlig ind for. Hvordan vi spænder den muskel, har vital betydning for klima og miljø. En kommunes allerstørste klimaaftryk er nemlig i indkøbet af varer og ydelser. Ifølge en NIRAS-undersøgelse af Region Hovedstaden repræsenterer indkøb hele 80 procent af regionens samlede klimapåvirkning.

Læs hele artiklen


Månedens TIPP

Cleantech TIPP kommer løbende med gode fif og TIPPs. Her kan du hente inspiration og konkrete råd til arbejdet med bla. udbudsfri OPI og innovationspartnerskaber.

Se vores TIPP


Innovative grønne udbud: Hva’ mæ’ kulturen?

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv (29.06.2016)

Den nye udbudslov åbner her fra 2016 for nye perspektivrige muligheder for at styrke grønne indkøb. En af dem er innovative partnerskaber. Hvor godt det vil lykkes såvel offentlige myndigheder som private leverandører at bruge dette nye redskab, afhænger i høj grad også af noget så uldent som kultur.

Læs hele artiklen