Aktiviteter og nyheder

Få overblik over de seneste aktiviteter og nyheder i Cleantech TIPP

Bornholm kobler innovation og udbud

Hvordan håndteres affald i et relativt lille ø-samfund som Bornholm? Kan det forsvares, at fraktioner som plast, metal og organisk affald behandles på øen, eller skal det kildesorterede affald transporteres væk med færgen? Hvordan udbyder vi fremtidens moderne affaldsindsamling og -håndtering samtidig med at vi løbende sikrer innovation?

Det er nogle af de spørgsmål Bornholms Affaldsbehandling, BOFA, stod overfor da de skulle forberede et nyt udbud

Læs artiklen her

Nyt magasin: Innovation on Demand

I dette magasin kommer vi 360 grader rundt om offentlig-privat innovation. Vi dykker ned i erfaringer og holdninger fra borgmestre, virksomheder, de kommunale chefer, forskeren og dem der udformer de konkrete udbud. Og vi kigger på inspirerende cases fra Danmark og Sverige. Missionen er, at vi i fællesskab bliver bedre til at komme fra hype til handling.

Læs magasinet her

Live fra konferencen ”Mission Innovation”

Vi har samlet dagens oplæg fra konferencen ”Mission Innovation” hvor danske og svenske aktører fik inspiration til hvordan vi får mere innovation ind i offentlige udbud

Se eller gense oplæg her

Ny video: Våga, testa, gorä

Helsingborg Stad er taget på studietur til Frederiksberg, fordi de ønsker at blive klogere på offentlig-privat-innovation

Se videoen her

Ny video: Innovation i udbud

Frederiksberg Kommune har ikke lavet et traditionelt udbud. Det har de ikke fordi, de ved ikke nødvendigvis hvad den bedste løsning er – og det ved virksomhederne heller ikke. I stedet har de været igennem en markedsdialog og lavet et innovationspartnerskab. Det er der kommet innovative løsninger ud af, som er specielt tilpasset Frederiksbergs behov.

Se videoen her og hør Frederiksberg fortælle om fordelene

Ny publikation: Kommuner kan skabe grøn vækst med symbioser

CONCITO har som led i innovationsprojektet Cleantech TIPP sat fokus på symbioser og har i denne publikation identificeret konkrete tiltag, som stat, regioner og ikke mindst kommuner kan sætte i søen for at få flere symbioser og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne.

Læs mere og hent publikationen her

”Det ska koste når man ikke er miljøsmart”

I Helsingborg kører et unikt forsøg med hentning af affald som en ”on demand”-tjeneste. Målet er mere affaldssortering og lavere afgifter til borgerne

Du kan videoen her.

Behovsanpassad Avfallstömning i Nordvästra Skåne

Det kommunala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) avsöker ”ondemand” lösningar för framtidens digitaliserade avfallssektor.

Du kan læse hele artiklen her.

Masterclass i OPI

I januar 2018 inviterede Cleantech TIPP til Masterclass i OPI – Offentlig-Private Innovationssamarbejde. Til arrangementet gav tre oplægsholdere deres bud på, hvordan man kommer igang med OPI.

Du kan se deres oplæg her, både som slides og på video.

Gør offentlige indkøb innovative

I Danmark køber det offentlige ind for 310 milliarder kroner om året. Det svarer til omkring 15 procent af landets BNP. Udnytter vi det innovativt, kan vi styrke kommunale målsætninger for bæredygtighed. OPI kan bane vejen for mere innovation, men det kræver, at kommunerne kaster sig ud i det. Virksomhederne er klar.

Du kan læse hele artiklen her.

OPI aftaleskabelon på svensk og dansk

Med hjælp fra to advokatfirmaer har Cleantech TIPP oversat den danske OPI-aftaleskabelon. Den findes nu både på dansk, svensk og dansk/svensk. Det gør samarbejde på tværs af Øresund muligt.

Du kan læse mere og hente aftaleskabelonerne her.

OPI faktaark på svensk og dansk

Cleantech TIPP har nu også lavet et faktaark om OPI på svensk og dansk. Hent dem her:

svensk faktaark

dansk faktaark

Faktaark på svensk og dansk

Cleantech TIPP har lavet et faktaark på svensk og dansk. De fortæller kort om projekt og metode og præsenterer de otte cases. Print dem og brug dem til jeres arrangementer, eller vedhæft dem når I inviterer til markedsdialog eller andet.

Svensk faktaark

Dansk faktaark

Brug ny udbudslov til innovation

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv
(Danske Kommuner, juni 2017)

Da udbudsloven trådte i kraft, glædede mange sig over de nye muligheder for innovation. Flagskibet, innovationspartnerskabet, fremhævede Kammeradvokaten som ”et nyt værktøj for progressive ordregivere”. Siden er det gået trægt. Men nu samler flere kommuner handsken op. Deres første spæde erfaringer er vigtige at brede effektivt ud, så virksomheder og borgere kan få glæde af de gevinster, som innovative indkøb kaster af sig. Virksomhederne vil gerne.

Læs hele artiklen

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs mål nr. 9 og nr. 12.

Læs mere om projektets indsats

Spænd den grønne indkøbsmuskel og skab innovation

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv (15.01.2017)

Danmark har en økonomisk muskel i sværvægtsklassen på 310 milliarder årligt. Så meget køber det offentlige årlig ind for. Hvordan vi spænder den muskel, har vital betydning for klima og miljø. En kommunes allerstørste klimaaftryk er nemlig i indkøbet af varer og ydelser. Ifølge en NIRAS-undersøgelse af Region Hovedstaden repræsenterer indkøb hele 80 procent af regionens samlede klimapåvirkning.

Månedens TIPP

Cleantech TIPP kommer løbende med gode fif og TIPPs. Her kan du hente inspiration og konkrete råd til arbejdet med bla. udbudsfri OPI og innovationspartnerskaber.

Se vores TIPP

Innovative grønne udbud: Hva’ mæ’ kulturen?

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv (29.06.2016)

Den nye udbudslov åbner her fra 2016 for nye perspektivrige muligheder for at styrke grønne indkøb. En af dem er innovative partnerskaber. Hvor godt det vil lykkes såvel offentlige myndigheder som private leverandører at bruge dette nye redskab, afhænger i høj grad også af noget så uldent som kultur.

Læs hele artiklen